Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

Arbeidsrecht

Door de maatregelen rondom het coronavirus (covid-19) is er voor veel mensen minder werk. Werkgevers en werknemers moeten hier samen uitkomen. Sommige werkgevers verplichten hun werknemers verlof op te nemen tijdens de coronamaatregelen. Een werkgever mag een werknemer niet verplicht vakantie laten opnemen als er door het coronavirus minder werk is. Vakantie kan alleen in […]

U bent bijna twee jaar ziek en hebt een wia-aanvraag gedaan bij UWV. Wordt uw aanvraag tijdens de coronacrisis wel in behandeling genomen en hoe wordt deze dan beoordeeld? UWV neemt alle aanvragen WIA gewoon in behandeling. Maar u wordt in principe telefonisch gehoord door een verzekeringsarts en niet opgeroepen voor het spreekuur bij de […]

Ambtenarenrecht is eigenlijk het arbeidsrecht voor ambtenaren, of het nu om rijksambtenaren, gemeenteambtenaren of provincieambtenaren gaat. Tot 1 januari 2020, dus heel recent, golden er voor ambtenaren speciale regels op het gebied van aanstelling en ontslag. Verder hadden zij hun eigen rechtspositieregelingen. Het ambtenarenrecht kenmerkte zich vooral door eenzijdigheid: de overheidswerkgever stelde iemand eenzijdig aan […]

Maar krijgt u als ex-werknemer van Het Keerpunt straks ook maatwerk?   Het zal je maar overkomen, je hebt je ziel en zaligheid in je werk gelegd, jarenlang met kwetsbare jongeren gewerkt, al vele malen met bezuinigingen te maken gehad, maar steeds samen de schouders er onder gezet, en met resultaat. En dan beslist Den […]

arbeidsrecht

Wie personeel in dienst heeft, krijgt vanzelf te maken met het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht regelt de juridische verhoudingen tussen een werkgever en een werknemer. Wanneer er sprake is van een arbeidsrelatie tussen een werknemer en een werkgever, dan is het arbeidsrecht van toepassing. In het arbeidsrecht staan regels over bijvoorbeeld het loon, de duur van […]

valkenburgh advocaten - arbeidsongeschikt

Stel je eens voor, er gebeurt iets waardoor je mentaal niet meer in staat bent om te werken. Hoe kom je dan toch nog aan inkomsten? Wil je deze financiële zorgen voorkomen? Dat kan met een AOV. Als je dan arbeidsongeschikt raakt, en aan de voorwaarden voldoet, heb je recht op een uitkering. Het maakt […]

Mogen werknemers gebruik maken van Social Media tijdens werktijd? Het is een vraag die regelmatig discussie veroorzaakt. Het is zo dat werkgever een instructiebevoegdheid heeft. Dit houdt in dat werkgever zijn werknemers bepaalde dingen mag verplichten. Dit is ergens ook wel logisch, want anders zou het iedere dag een verrassing zijn of werknemers wel of […]

Het gebruik van bedrijfsauto, tankpas en telefoon is door fors tijdsverloop tot een arbeidsvoorwaarde verworden. Het verzoek om onmiddellijke teruggave van deze zaken vanwege de arbeidsongeschiktheid van werknemer, is een ontoelaatbare eenzijdige wijziging. Kantonrechter Utrecht oordeelt over de vraag of vanwege het bestendige gebruik van de bedrijfsauto, de tankpas en het telefoonabonnement sprake is van […]

Billijke vergoeding bij onterecht ontslag op staande voet leidt tot verschuiving eerste WW-dag. In plaats van herstel in een ontslag op staande voet-zaak kent het hof een billijke vergoeding toe van € 34.000. Daarbij heeft het hof in aanmerking genomen dat de arbeidsovereenkomst vanwege een verstoorde arbeidsverhouding op 1 juli 2016 zou zijn geëindigd. Het […]

Persbericht De betrokken agent heeft kennisgenomen van de publicaties in de pers van vandaag. Op verzoek van de agent verklaart zijn advocaat-gemachtigde mr. S.E.W. Klinkers-Engelen daarover het volgende: In al de publicaties wordt gemeld dat de agent volgens de rechtbank in Maastricht door de korpschef van Politie terecht (disciplinair) is gestraft, omdat hij zich schuldig […]