Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

Arbeidsrecht

Bij een arbeidsrechtelijk geschil is mediation vaak een geschikte manier om een conflict snel op te lossen. Tijdens deze procedure komt vaak een onafhankelijke derde erbij. In de meeste gevallen is dit een mediator. De mediator begeleidt beide partijen zodat ze zelf in staat zijn een oplossing te vinden voor het geschil. Beide partijen tekenen […]

Wanneer jouw werkgever met een voorstel komt om jouw werktijden te veranderen, is het belangrijk dat je op de hoogte bent van onderstaande stappen. Deze kunnen je namelijk al gemakkelijk helpen bij het maken van een beslissing. Ga niet direct akkoord. Vaak staan er vaste werktijden in het arbeidscontract. Toch kan het voorkomen dat de […]

Maar krijgt u als ex-werknemer van Het Keerpunt straks ook maatwerk?   Het zal je maar overkomen, je hebt je ziel en zaligheid in je werk gelegd, jarenlang met kwetsbare jongeren gewerkt, al vele malen met bezuinigingen te maken gehad, maar steeds samen de schouders er onder gezet, en met resultaat. En dan beslist Den […]

arbeidsrecht

Wie personeel in dienst heeft, krijgt vanzelf te maken met het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht regelt de juridische verhoudingen tussen een werkgever en een werknemer. Wanneer er sprake is van een arbeidsrelatie tussen een werknemer en een werkgever, dan is het arbeidsrecht van toepassing. In het arbeidsrecht staan regels over bijvoorbeeld het loon, de duur van […]

valkenburgh advocaten - arbeidsongeschikt

Stel je eens voor, er gebeurt iets waardoor je mentaal niet meer in staat bent om te werken. Hoe kom je dan toch nog aan inkomsten? Wil je deze financiële zorgen voorkomen? Dat kan met een AOV. Als je dan arbeidsongeschikt raakt, en aan de voorwaarden voldoet, heb je recht op een uitkering. Het maakt […]

Mogen werknemers gebruik maken van Social Media tijdens werktijd? Het is een vraag die regelmatig discussie veroorzaakt. Het is zo dat werkgever een instructiebevoegdheid heeft. Dit houdt in dat werkgever zijn werknemers bepaalde dingen mag verplichten. Dit is ergens ook wel logisch, want anders zou het iedere dag een verrassing zijn of werknemers wel of […]

Het gebruik van bedrijfsauto, tankpas en telefoon is door fors tijdsverloop tot een arbeidsvoorwaarde verworden. Het verzoek om onmiddellijke teruggave van deze zaken vanwege de arbeidsongeschiktheid van werknemer, is een ontoelaatbare eenzijdige wijziging. Kantonrechter Utrecht oordeelt over de vraag of vanwege het bestendige gebruik van de bedrijfsauto, de tankpas en het telefoonabonnement sprake is van […]

Billijke vergoeding bij onterecht ontslag op staande voet leidt tot verschuiving eerste WW-dag. In plaats van herstel in een ontslag op staande voet-zaak kent het hof een billijke vergoeding toe van € 34.000. Daarbij heeft het hof in aanmerking genomen dat de arbeidsovereenkomst vanwege een verstoorde arbeidsverhouding op 1 juli 2016 zou zijn geëindigd. Het […]

Persbericht De betrokken agent heeft kennisgenomen van de publicaties in de pers van vandaag. Op verzoek van de agent verklaart zijn advocaat-gemachtigde mr. S.E.W. Klinkers-Engelen daarover het volgende: In al de publicaties wordt gemeld dat de agent volgens de rechtbank in Maastricht door de korpschef van Politie terecht (disciplinair) is gestraft, omdat hij zich schuldig […]

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn en zonder transitievergoeding, nu is komen vast te staan dat de werkneemster, docente in het beroepsonderwijs, leerlingen heeft aangezet tot participatie in piramidespelen en tot het beleggen in cryptogeld. Onderzoek van de laptop en mobiele telefoon is niet in strijd met de privacy van de werkneemster. Dubieuze maatschappelijke […]