Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

Arbeidsrecht

Het gebruik van bedrijfsauto, tankpas en telefoon is door fors tijdsverloop tot een arbeidsvoorwaarde verworden. Het verzoek om onmiddellijke teruggave van deze zaken vanwege de arbeidsongeschiktheid van werknemer, is een ontoelaatbare eenzijdige wijziging. Kantonrechter Utrecht oordeelt over de vraag of vanwege het bestendige gebruik van de bedrijfsauto, de tankpas en het telefoonabonnement sprake is van […]

Billijke vergoeding bij onterecht ontslag op staande voet leidt tot verschuiving eerste WW-dag. In plaats van herstel in een ontslag op staande voet-zaak kent het hof een billijke vergoeding toe van € 34.000. Daarbij heeft het hof in aanmerking genomen dat de arbeidsovereenkomst vanwege een verstoorde arbeidsverhouding op 1 juli 2016 zou zijn geëindigd. Het […]

Persbericht De betrokken agent heeft kennisgenomen van de publicaties in de pers van vandaag. Op verzoek van de agent verklaart zijn advocaat-gemachtigde mr. S.E.W. Klinkers-Engelen daarover het volgende: In al de publicaties wordt gemeld dat de agent volgens de rechtbank in Maastricht door de korpschef van Politie terecht (disciplinair) is gestraft, omdat hij zich schuldig […]

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn en zonder transitievergoeding, nu is komen vast te staan dat de werkneemster, docente in het beroepsonderwijs, leerlingen heeft aangezet tot participatie in piramidespelen en tot het beleggen in cryptogeld. Onderzoek van de laptop en mobiele telefoon is niet in strijd met de privacy van de werkneemster. Dubieuze maatschappelijke […]

Het is vandaag 17 april, de Dag van de Duitse Taal. Ondanks dat Nederland en Duitsland buurlanden zijn, is het goed om te weten dat het Duitse recht op een aantal gebieden sterk afwijkt van het Nederlandse recht. Hieronder staan 5 belangrijke verschillen op een rijtje. Uurtarief In Nederland is het zo dat advocaten meestal […]

Per 1 januari 2018 zijn er verschillende wijzigingen op het gebied van arbeidsrecht. De belangrijkste wijzigingen staan hier op een rijtje. Maximale transitievergoeding wordt verhoogd Een transitievergoeding is een ontslagvergoeding waar een werknemer recht op heeft wanneer hij of zij wordt ontslagen via UWV, kantonrechter of een aflopend dienstverband (na minimaal 2 jaar in dienst). […]

Werknemer heeft recht op gemiddelde bonus tijdens schorsing; heimelijk opnemen van gesprekken door werknemer levert geen privacyschending op, wel een verstoorde verhouding. De kantonrechter Rotterdam oordeelt dat het gedurende 1,5 jaar heimelijk opnemen van gesprekken met klanten en MT-leden van werkgever om een ‘dossier’ tegen de werkgever op te bouwen, geen schending van privacyrechten oplevert, […]

Zwanger, vertellen of verzwijgen?

Al enkele jaren heerst er een taboe op zwangere vrouwen die beginnen aan een sollicitatieprocedure. Het gaat soms zelf zo ver dat vrouwen zich gediscrimineerd voelen op de werkvloer, omdat ze in verwachting zijn. Wat zijn nou precies de feiten, welke regels gelden voor werkgevers en waar hebben zwangere vrouwen recht op? Wij zetten de […]

Uitkomst Iphones weggeven

Ex-werknemer Tele2 schadeplichtig wegens ‘weggeven’ van 5 Iphones  (art. 7:661 BW). Werkgever vordert betaling van de schade ter hoogte van de waarden van de telefoons (ad € 3.368,93) en daarnaast een veroordeling tot betaling van de volledige (interne) onderzoekskosten (ad € 5.375). De kantonrechter ‘s-Hertogenbosch wijst deze vorderingen toe in de uitspraak van 1 februari […]

'Vonnissen moeten begrijpelijker'

Om elkaar te vertrouwen is het ten eerste belangrijk dat je elkaar begrijpt. Zo werkt het in het dagelijks leven en zo werkt het ook in de wereld van rechtspraak. Burgers vinden het belangrijk dat zij inzien en begrijpen waarom de rechter een bepaalde beslissing neemt. Wanneer de samenleving niet begrijpt waar de rechter het […]