Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

Personen- en familierecht

Wanneer mensen gaan scheiden, moet er, wanneer er sprake is van een koopwoning, worden gekeken naar hoe het koophuis verdeeld gaat worden. Een huis is veel geld waard, dus het is belangrijk dat de waarde hiervan eerlijk verdeeld wordt. Dit kan af en toe een lastige opgave zijn. Het is dan ook handig om een […]

Bij het kopen van een huis komen verschillende juridische zaken kijken. De koper heeft meerdere rechten en plichten. Éen van deze plichten is een onderzoeksplicht. Dit betekent niet meer dan het stellen van vragen over alles wat er bij het kopen van een huis komt kijken. De verkoper van een huis heeft informatieplicht. Dit betekent […]

Het is vandaag 17 april, de Dag van de Duitse Taal. Ondanks dat Nederland en Duitsland buurlanden zijn, is het goed om te weten dat het Duitse recht op een aantal gebieden sterk afwijkt van het Nederlandse recht. Hieronder staan 5 belangrijke verschillen op een rijtje. Uurtarief In Nederland is het zo dat advocaten meestal […]

De definitie van het woord ‘erfgenamen’ is als volgt: ‘Personen aan wie volgens de wet of testament (een deel van) de erfenis wordt nagelaten door de overledene’. Maar wie heeft er binnen een familie nou als eerste recht op de erfenis? In eerste instantie wordt er gekeken of de overledene een testament heeft. Hierin wordt […]

Burenruzie, wat te doen?

Een hit op het internet en een opgave voor rechters; burenruzies. Hoe vaak hoort u wel niet dat buren elkaar in de haren vliegen vanwege overhangende takken, geluidsoverlast of het ophangen van een camera? Al deze conflicten leiden vaak tot heftige ruzies met als gevolg tijdrovende rechtszaken. Hoe kan er in situaties zoals deze nou […]

header valkenburgh

Verandert er iets in uw situatie of in die van uw ex-partner dat effect heeft op de behoefte of de draagkracht? Dat zou dan een reden kunnen zijn om de alimentatie te (laten) wijzigen. Door deze verandering kan het zijn dat het eerder vastgestelde of afgesproken bedrag aan alimentatie niet meer redelijk is. Heeft u […]

erfenis aanvaarden

Als de overledene schulden heeft, kan het verstandig zijn om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Dat betekent wel dat er een ‘vereffeningsprocedure’ moet volgen. Hoe deze procedure werkt, vindt u in ons stappenplan. Wij raden u aan om Valkenburgh Advocaten te raadplegen, of deze te laten benoemen tot vereffenaar. Maak een boedelbeschrijving op Als vereffenaar […]

erfenis

In een testament kan een executeur worden benoemd om de erfenis te regelen. Is er geen testament? Dan kunnen de erfgenamen de erfenis samen afhandelen of iemand aanwijzen die dat voor hen doet. Afwikkelen erfenis De erfenis wordt door de erfgenamen gezamenlijk afgewikkeld, tenzij er in een testament iets anders is bepaald. In een testament […]

scheiden

Bij een beëindiging van een geregistreerd partnerschap kunt u ook recht hebben op alimentatie. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor alimentatie na een echtscheiding. Geregistreerde partners hebben net als gehuwde partners een onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar en zijn alimentatieplichtig na beëindiging van de relatie. Het geregistreerd partnerschap kan in onderling overleg worden beëindigd. Partijen […]

scheiding

Onderling afspraken maken over de echtscheiding vergt soms veel energie omdat u niet meer als voorheen door één deur kan. Met de hulp van een mediator (bemiddelaar) wordt niet alleen de juridische kant van uw echtscheiding besproken. Emoties en de verhoudingen tussen beide partners kunnen hoog oplopen. Mediation is vooral geschikt als u na uw […]