Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

Wat te doen bij een patstelling tussen appartementseigenaren in een VvE?

  • By:Web_Admin

Het komt nogal eens voor: leden van een VvE verzanden in een heftige discussie waardoor noodzakelijke besluiten niet (kunnen) worden genomen. Voor bepaalde handelingen heb je als appartementseigenaar de medewerking of toestemming nodig van de VvE of één of meer andere appartementseigenaren. Als dit uitblijft, kan dit verstrekkende gevolgen hebben.

Denk bijvoorbeeld aan onderhoudswerkzaamheden aan gemeenschappelijke gedeelten die door bepaalde eigenaren worden tegengehouden. Of bedrijfsmatige belangen die zonder redelijke grond worden gehinderd. Dat was het geval in de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 30 januari 2023 (ECLI:NL:RBAMS:2023:448). In deze uitspraak heeft de rechtbank bepaald dat de VvE medewerking moet verlenen aan werkzaamheden ten behoeve van een deugdelijke constructie van het gebouw. Het belang van de andere eigenaren om werkzaamheden vanwege de kosten vooruit te schuiven naar de toekomst, woog minder zwaar.

In het geval van een patstelling biedt de wet een oplossing. Een appartementseigenaar kan een vervangende machtiging vragen aan de kantonrechter ex artikel 5:121 BW. De vereiste medewerking of toestemming van andere eigenaars kan met zo’n machtiging worden vervangen. In een vorig blog spraken wij al over de verhouding tussen appartementseigenaars die wordt beheerst door de redelijkheid en billijkheid. Dit beginsel brengt met zich dat indien voor het verrichten van bepaalde handelingen de toestemming van mede-eigenaars nodig is, deze niet zonder redelijke grond kan worden geweigerd. Voor het antwoord op de vraag of er zonder redelijke grond toestemming wordt geweigerd, zijn alle omstandigheden van het geval van belang.

Bevindt u of uw VvE zich in zo’n situatie dan is het van belang om hierover deskundig advies in te winnen en dat u zich (tijdig) laat bijstaan.

Manuela Delnoy-Garske en Jesse Simonis adviseren en procederen voor onder meer (besturen van) VvE’s en individuele appartementseigenaars. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u vrijblijvend contact met hen opnemen via delnoy@varecht.nl en/of simonis@varecht.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 043-3233454. Bovendien werken wij als kantoor in deze aangelegenheden ook via rechtsbijstandsverzekeraars en de vrije advocaatkeuze. Ook hierover kunt u vrijblijvend informatie inwinnen bij ons kantoor.

Posted in: Vastgoed