Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

Ondernemingsrecht

Het gebruik van bedrijfsauto, tankpas en telefoon is door fors tijdsverloop tot een arbeidsvoorwaarde verworden. Het verzoek om onmiddellijke teruggave van deze zaken vanwege de arbeidsongeschiktheid van werknemer, is een ontoelaatbare eenzijdige wijziging. Kantonrechter Utrecht oordeelt over de vraag of vanwege het bestendige gebruik van de bedrijfsauto, de tankpas en het telefoonabonnement sprake is van […]

Een huurder mag zijn woning volgens de wet niet onderverhuren. Er zijn echter wel een aantal uitzonderingen, maar hierbij is toestemming van de verhuurder uitermate belangrijk. Een woning mag worden onderverhuurd wanneer de verhuurder het goedkeurt. Verstandig hierbij is om een contract op te stellen waarin afspraken staan genoteerd en de toestemming van de verhuurder […]

Het kan iedereen overkomen om langdurig ziek te worden. De Ziektewet is dan ook opgesteld om deze mensen te beschermen. Deze wet houdt in dat zieke werknemers die geen loon meer ontvangen toch een inkomen krijgen om van te leven. De hoogte van de Ziektewetuitkering is meestal 70 % van het gemiddeld verdiende loon voordat […]

Het is vandaag 17 april, de Dag van de Duitse Taal. Ondanks dat Nederland en Duitsland buurlanden zijn, is het goed om te weten dat het Duitse recht op een aantal gebieden sterk afwijkt van het Nederlandse recht. Hieronder staan 5 belangrijke verschillen op een rijtje. Uurtarief In Nederland is het zo dat advocaten meestal […]

Werknemer heeft recht op gemiddelde bonus tijdens schorsing; heimelijk opnemen van gesprekken door werknemer levert geen privacyschending op, wel een verstoorde verhouding. De kantonrechter Rotterdam oordeelt dat het gedurende 1,5 jaar heimelijk opnemen van gesprekken met klanten en MT-leden van werkgever om een ‘dossier’ tegen de werkgever op te bouwen, geen schending van privacyrechten oplevert, […]