Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

uitspraak: het gebruik van bedrijfsauto, tankpas en telefoon worden arbeidsvoorwaarde

  • By:MM-Beheer66T

Het gebruik van bedrijfsauto, tankpas en telefoon is door fors tijdsverloop tot een arbeidsvoorwaarde verworden. Het verzoek om onmiddellijke teruggave van deze zaken vanwege de arbeidsongeschiktheid van werknemer, is een ontoelaatbare eenzijdige wijziging. Kantonrechter Utrecht oordeelt over de vraag of vanwege het bestendige gebruik van de bedrijfsauto, de tankpas en het telefoonabonnement sprake is van een verworven arbeidsvoorwaarde. Op zitting is komen vast te staan dat werknemer reeds vanaf zijn indiensttreding in 2002 gebruik heeft gemaakt – zowel zakelijk als privé – van de bedrijfsauto, de tankpas en het telefoonabonnement. Het enkele feit dat ‘het gebruik’ van deze zaken niet uitdrukkelijk in de arbeidsovereenkomst of cao is opgenomen, maakt dit oordeel niet anders. Hierbij komt dat deze gang van zaken binnen de arbeidsrelatie nooit anders is geweest, zodat werknemer daarom ook geen rekening hoefde te houden met de omstandigheid dat hij deze zaken zou moeten inleveren. De conclusie luidt derhalve dat het gebruik van de bedrijfsauto, de tankpas en het telefoonabonnement een arbeidsvoorwaarde is geworden.

De uitspraak van de kantonrechter Utrecht dd. 13 augustus kunt u hier nalezen: http://bit.ly/UitspraakLeaseauto.

Posted in: Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht