Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

Uitspraak: verschuiving van de eerste WW-dag

  • By:MM-Beheer66T

Billijke vergoeding bij onterecht ontslag op staande voet leidt tot verschuiving eerste WW-dag. In plaats van herstel in een ontslag op staande voet-zaak kent het hof een billijke vergoeding toe van € 34.000. Daarbij heeft het hof in aanmerking genomen dat de arbeidsovereenkomst vanwege een verstoorde arbeidsverhouding op 1 juli 2016 zou zijn geëindigd. Het UWV heeft – met inachtneming van de voornoemde overweging van het hof – bij besluit van 21 december 2016 de eerste WW-dag van werkneemster verschoven van 16 december 2015 naar 1 juli 2016. Als gevolg hiervan heeft het UWV een bedrag van € 16.572,67 teruggevorderd. Naar het oordeel van de rechtbank Rotterdam in haar uitspraak van 23 mei 2018 (niet gepubliceerd) volgt uit de beschikking van het hof dat werkneemster vanaf 1 juli 2016 een verlies aan arbeidsuren had, aangezien met ingang van deze datum geen recht meer op loon bestaat (art. 1a lid 1 onderdeel b WW). Het UWV heeft dan ook terecht besloten de eerste WW-dag te verschuiven van 15 december 2015 naar 1 juli 2016. Het gevolg is dat werkneemster een belangrijk deel (zo niet geheel) de billijke vergoeding ‘opeet’ alvorens in aanmerking te komen voor een WW-uitkering.

Posted in: Arbeidsrecht