Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

Persbericht | Sinterklaasgedicht

  • By:MM-Beheer66T

Persbericht

De betrokken agent heeft kennisgenomen van de publicaties in de pers van vandaag. Op verzoek van de agent verklaart zijn advocaat-gemachtigde mr. S.E.W. Klinkers-Engelen daarover het volgende:

In al de publicaties wordt gemeld dat de agent volgens de rechtbank in Maastricht door de korpschef van Politie terecht (disciplinair) is gestraft, omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan plichtsverzuim door tijdens een kerstviering bij de Politie verkleed als Sinterklaas een gedicht voor te dragen over een collega.

Echter hier wordt volstrekt ten onrechte de indruk gewekt dat de korpschef van Politie door de rechtbank in deze beroepszaak in het gelijk is gesteld. Er wordt namelijk niet vermeld dat de rechtbank het beroep van de agent gegrond heeft verklaard en de korpschef onder meer heeft veroordeeld in de proceskosten. De agent heeft op een aantal onderdelen van het beroep wel degelijk gelijk gekregen met het gevolg dat zijn definitieve overplaatsing naar een ander basisteam volgens de rechtbank niet in stand kan blijven.

Mr. S.E.W. Klinkers-Engelen betreurt dat de berichtgeving van de pers eenzijdig en onvolledig is.

Alvorens hierover verdere conclusies te trekken zal eerst een nieuw besluit van de korpschef van Politie worden afgewacht, welk besluit binnen de door de rechtbank gestelde termijn van twaalf weken genomen dient te worden met inachtneming van de uitspraak.

Mr. S.E.W. Klinkers-Engelen
Valkenburgh Advocaten & Mediators te Maastricht
www.valkenburghadvocaten.nl

Posted in: Arbeidsrecht