Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54
arbeidsrecht

Wat is arbeidsrecht?

  • By:Content_MM

Wie personeel in dienst heeft, krijgt vanzelf te maken met het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht regelt de juridische verhoudingen tussen een werkgever en een werknemer. Wanneer er sprake is van een arbeidsrelatie tussen een werknemer en een werkgever, dan is het arbeidsrecht van toepassing. In het arbeidsrecht staan regels over bijvoorbeeld het loon, de duur van de arbeidsovereenkomst, de opzegtermijn en de ontslagregels. In de dagelijkse werkpraktijk draait het vooral om aannemen en ontslag.

Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de werkgever en werknemer niet meer door een deur kunnen. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst op de grond van ‘verstoorde arbeidsverhouding’ opzeggen. Bij zo’n geval dient de werkgever de ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan te geven bij de kantonrechter.

Het kan ook zo zijn dat beide partijen akkoord zijn met de beëindiging van het dienstverband. Dan is er sprake van wederzijds goedvinden. Werkgever en werknemer maken zelf afspraken over het ontslag, zoals de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, en leggen dit vast in een vaststellingsovereenkomst.

Arbeidsrecht maakt integraal onderdeel uit van het sociaal recht. Andere wetgeving die betrekking heeft op het arbeidsrecht is bijvoorbeeld de arbeidsomstandighedenwet, de arbeidstijdenwet, de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst en de Wet gelijke behandeling.

De belangrijkste regels van het arbeidsrecht zijn terug te vinden in het Burgerlijk Wetboek. Hierin wordt beschreven wat een arbeidsovereenkomst inhoudt. Het gaat hierbij om bepalingen over het begin en het einde van de arbeidsovereenkomst en regels waaraan werkgevers en werknemers zich moeten houden.

Wilt u meer weten over arbeidsrecht? Neem dan gerust contact op met Valkenburgh Advocaten & Mediators of bezoek op maandag ons wekelijks inloopspreekuur tussen 16.00 en 17.30 uur. Wij helpen u graag!

Posted in: Arbeidsrecht