Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54
valkenburgh advocaten - arbeidsongeschikt

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

  • By:MM-Beheer66T

Stel je eens voor, er gebeurt iets waardoor je mentaal niet meer in staat bent om te werken. Hoe kom je dan toch nog aan inkomsten? Wil je deze financiële zorgen voorkomen? Dat kan met een AOV. Als je dan arbeidsongeschikt raakt, en aan de voorwaarden voldoet, heb je recht op een uitkering. Het maakt niet uit of je tijdens of buiten werk arbeidsongeschikt bent geraakt. Je zit dan niet zonder inkomen en  kunt bijvoorbeeld de vaste lasten blijven betalen. Wanneer je voor een gedeelte arbeidsongeschikt bent, dan krijg je ook een gedeeltelijke uitkering. De arbeidsongeschiktheidsverzekering keert iedere dag dat je arbeidsongeschikt bent een bedrag uit. Dit bedrag heb je vooraf al met de verzekeraar besproken en afgesproken. De afspraak is meestal dat je maximaal 80% van je inkomen verzekert. Het doel van de AOV is het waarborgen van de continuïteit van de onderneming en het inkomen van de ondernemer.

De verzekering biedt een inkomenszekerheid voor:
– Zelfstandig ondernemer
– Directeur- groot aandeelhouder
– Vrije beroepsbeoefenaar
– Freelancer
– ZZP’er

Maar ook bij het afsluiten van een hypothecaire lening voor een eigen woning wordt vaak een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Heb je premies betaald voor een arbeidsongeschiktheidsverzekeringen? Je mag deze premies aftrekken als je een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt afgesloten, en eventuele uitkeringen periodiek ontvangt.

– Premies voor de volgende periodieke uitkeringen mag je niet aftrekken:
– Premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering die het gehele bedrag in 1 keer uitkeert
– Premies waarbij je het bedrag wel periodiek krijgt uitbetaald, maar de totale hoogte van dat bedrag van te voren vaststaat
– Premies waarmee jouw werkgever rekening houdt bij het inhouden van de loonheffing
– Premies voor de verplichte verzekeringen Ziektewet en WIA
– Premies voor de Zorgverzekeringswet

Posted in: Arbeidsrecht