Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

Alleenstaande ouderkop en vaststelling kinderalimentatie

  • By:MM-Beheer66T
  • 0 Comment

Op 14 april jl. hebben wij op onze website een artikel geplaatst waarin werd ingegaan op de veranderingen in de onderhoudsbijdrage voor minderjarige kinderen, die vanaf 1 januari 2015 in werking zijn getreden. Hierbij werd ook ingegaan op het feit dat de alleenstaande ouderkorting met ingang van voornoemde datum is komen te vervallen. Alleenstaande ouders die kindgebonden budget ontvangen hebben per 1 januari 2015 wettelijk recht op een verhoging. Deze verhoging wordt de alleenstaande ouderkop genoemd. De alleenstaande ouderkop is een tegemoetkoming voor alleenstaande ouders met een lager inkomen, ongeacht of deze ouder werkt of bijstand ontvangt.

 

De expertgroep Alimentatienormen heeft destijds aanbevolen het kindgebonden budget samen met de alleenstaande ouderkop in mindering te brengen op de behoefte van het kind. Het bedrag aan behoefte dat dan overbleef diende over beide ouders naar rato van hun inkomen en draagkracht te worden verdeeld. In bepaalde gevallen kon dit ertoe leiden dat er voor een kind geen behoefte meer resteerde waarin de alimentatieplichtige ouder moest voorzien. In een dergelijk geval bestond er soms dus geen aanleiding meer voor het opleggen van een onderhoudsbijdrage ten laste van de niet-verzorgende ouder. Aan die situatie is sinds 9 oktober jl. een einde gekomen.

 

De Hoge Raad besliste op 9 oktober jl. als volgt.

”Met het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop is beoogd de verzorgende ouder, respectievelijk de verzorgende alleenstaande ouder, inkomensondersteuning te bieden om in de behoefte van zijn kind of kinderen te voorzien. Deze tegemoetkomingen verhogen dan ook de draagkracht van die ouder.”

 

Het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop, dienen aldus niet afgetrokken te worden van de behoefte van het kind. Het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop dienen vanaf de uitspraak van de Hoge Raad meegenomen te worden bij de berekening van de draagkracht van de alimentatiegerechtigde ouder waardoor die ouder meer draagkracht krijgt om eveneens bij te dragen in de kosten van het kind of de kinderen van partijen.

 

Indien u vermoedt dat de nieuwe regelgeving of de uitspraak van de Hoge Raad gevolgen heeft voor de door u te betalen of te ontvangen onderhoudsbijdragen, neem dan gerust contact op met Valkenburgh Advocaten (043-3233454). Uiteraard kunt u ook mailen naar info@valkenburghadvocaten.nl.

Posted in: Personen- en familierecht

Comments

No Responses to “Alleenstaande ouderkop en vaststelling kinderalimentatie”

No comments yet.

Geef een antwoord