Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

Inperking duur partneralimentatie

  • By:MM-Beheer66T
  • 0 Comment

De partneralimentatie moet korter, eerlijker en simpeler dan de huidige situatie, aldus de politieke partijen VVD, PvdA en D66. Zij willen vooral een verandering in de grondslag en de duur realiseren. Uiteraard staat het partijen vrij om af te wijken van de wettelijke regeling. Contractsvrijheid dient hierbij als uitgangspunt genomen te worden.

Waarom wordt voorgesteld om de partneralimentatie in duur in te perken?

Voornoemde politieke partijen willen graag de alimentatieduur terugbrengen naar de helft van het aantal jaren dat de partners getrouwd waren met een maximum van 5 jaar. Op dit moment is de situatie zo dat ex-partners tot 12 jaar aanspraak kunnen maken op partneralimentatie. Dit is niet meer van deze tijd. Temeer daar we niet meer leven in een periode waarbij de vrouw thuis voor de kinderen zorgt en de man alle inkomsten genereert en dus financieel garant staat voor de vrouw. Uiteraard wordt in dit wetsvoorstel rekening gehouden met de zorgverdeling van de kinderen, de langdurige afwezigheid van de arbeidsmarkt en een prikkel om weer zelfstandig op eigen benen te staan.

Het voorstel: de duur van de partneralimentatie wordt wettelijk beperkt. Hoe ziet dit er feitelijk uit?

· Huwelijk zonder kinderen:

Binnen een huwelijk waaruit geen kinderen zijn voortgekomen en welk huwelijk niet langer heeft geduurd dan 3 jaar, bestaat er geen recht op partneralimentatie. Heeft het huwelijk langer geduurd dan 3 jaar, dan bestaat er recht op partneralimentatie voor de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

· Huwelijk met kinderen:

Wanneer er wel kinderen uit een huwelijk zijn voortgekomen, bestaat het recht op partneralimentatie totdat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt en de zorg van de kinderen onevenredig is verdeeld of voor de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 10 jaar.

· Huwelijk langer dan 15 jaar:

Bij een huwelijk dat langer dan 15 jaar heeft geduurd, bestaat het recht op partneralimentatie voor de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 10 jaar, indien de partner die behoefte heeft aan een bijdrage gedurende het huwelijk niet aan het arbeidsproces heeft deelgenomen.

Wat is het doel van deze voorgestelde wijziging?

De grondslag voor de betaling van partneralimentatie wordt wettelijk vastgelegd. De alimentatie is een compensatie voor de tijd dat een van de partners niet of minder aan de carrière heeft besteed of heeft kunnen besteden. Het einde van een huwelijk of geregistreerd partnerschap kan dus leiden tot welstandsverlies. Verder rechtvaardigt het einde van een huwelijk niet tot overdracht van inkomen. Het recht op partneralimentatie ontstaat pas als gedurende het huwelijk bijvoorbeeld geen betaald werk is verricht of als er na het huwelijk zorgverplichtingen resteren die niet evenredig zijn verdeeld.

Overwegend neemt de vrouw binnen een huwelijk het merendeel van de zorgtaken op zich en heeft hierdoor veelal minder betaald werk ten opzichte van de man. Dit betekent echter niet dat de vrouw meteen in een andere situatie terecht komt. Door middel van de alimentatieplicht van de man dient de financiële achterstandspositie van de vrouw te worden aangevuld. Hier zal dan ook geen verandering in plaatsvinden. Het doel van het ingediende wetsvoorstel is om ervoor te zorgen dat de vrouw, gezien haar ontstane onzelfstandige startpositie, niet in deze onafhankelijke positie moet blijven.

Om te voorkomen dat tegen het einde van de verplichting tot betaling van de partneralimentatie opeens een nieuwe situatie ontstaat, voorziet het ingediende wetsvoorstel ook in een afbouw van de hoogte van de partneralimentatie en wordt er geen indexatie toegepast. Dit voorziet in een prikkel om gaandeweg aan het arbeidsproces deel te nemen en/of het aantal gewerkte uren langzaam op te bouwen.

Het bovenstaande geldt uiteraard ook voor gehuwde koppels, niet zijnde “man en vrouw”.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp, of heeft dit betrekking op uw eigen situatie of op de situatie van iemand in uw naaste omgeving? Neem dan gerust contact op met Valkenburgh Advocaten en Mediators

(043-3233454). Uiteraard kunt u ook mailen naar info@valkenburghadvocaten.nl.

Posted in: Personen- en familierecht

Comments

No Responses to “Inperking duur partneralimentatie”

No comments yet.

Laat een reactie achter