Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

Vrije advocaatkeuze

  • By:MM-Beheer66T
  • 0 Comment

Veel mensen achten de kans klein dat ze verwikkeld raken in een juridisch conflict. Echter, een juridisch conflict kan te allen tijde zomaar ontstaan. Vanwege deze onvoorspelbaarheid kiezen veel mensen ervoor om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Goede zet!

Rechtsbijstandverzekeraars houden zich bezig met het oplossen van juridische geschillen voor hun verzekerden. Hiervoor hebben ze eigen juristen (en soms advocaten) in dienst. Vaak worden juridische geschillen buiten rechte opgelost. Dat wil zeggen dat er geen juridische procedure nodig is om tot een oplossing te komen. Er kunnen dan afspraken worden gemaakt zonder dat de rechter eraan te pas komt. Zou het toch tot een juridische procedure komen, dan zult u zich door de juridische specialisten, al dan niet van de verzekeraar, moeten laten bijstaan in het proces.

Niet iedereen is bekend met het feit dat men geen gebruik hoeft te maken van de expertise die door de rechtsbijstandverzekeraar wordt aangeboden. De verzekerde kan ook rechtsbijstand van buitenaf inschakelen, bijvoorbeeld als er een advocaat is waar u een voorkeur voor heeft zonder dat deze is aangesloten bij uw betreffende rechtsbijstandsverzekering. Met andere woorden: u kunt ook een advocaat naar keuze inschakelen voor juridische bijstand. Dit verzoek of deze wens moet de verzekeraar op haar beurt honoreren.

Het Europese Hof van Justitie heeft recent een uitspraak gedaan waarin het bovenstaande recht op eigen advocaatkeuze werd bevestigd. Daarbij moet er op gewezen worden dat het recht op een vrije advocaatkeuze al eerder in de wet stond opgenomen (art. 4:67 Wft.) Deze uitspraak bevestigt tevens dat de verzekerde, voorafgaande aan het maken van een afspraak met de advocaat die uw voorkeur heeft, toestemming gevraagd moet worden aan de rechtsbijstandsverzekeraar om een eigen voorkeursadvocaat te benaderen. Overleg dus eerst met uw rechtsbijstandsverzekeraar voordat u naar uw voorkeursadvocaat stapt. Dat is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de vrije advocaatkeuze. Geef aan de verzekering de naam van uw voorkeursadvocaat door, en de verzekering zal dan namens u contact opnemen met die advocaat om afspraken te maken over de werkzaamheden en de betaling daarvan, zonder dat het u extra geld kost. Doe dit niet zelf, want de gemaakte kosten worden dan niet vergoed! Nadat de verzekeraar afspraken met de door u voorgestelde advocaat heeft gemaakt, zal de rechtsbijstandsverzekeraar bevestigen dat u een afspraak kunt maken met die advocaat. Nu iedereen recht heeft op vrije advocaatkeuze, mag de rechtsbijstandverzekeraar dit recht niet weigeren. Verzekeraars proberen u weliswaar op andere gedachten te brengen door niet te wijzen op dit recht, maar daar hoeft u zich niet door van de wijs te laten brengen. Toestemming van de verzekeraar betreft dus alleen maar nog een formaliteit. Voor wat betreft de hoogte van de vergoeding mag de rechtsbijstandverzekeraar wel haar grenzen stellen. Die grenzen treft u aan in de algemene voorwaarden.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp, of heeft dit betrekking op uw eigen situatie of op de situatie van iemand in uw naaste omgeving? Neem dan gerust contact op met Valkenburgh Advocaten (043-3233454). Uiteraard kunt u ook mailen naar info@valkenburghadvocaten.nl

Posted in: Rechtsbijstand

Comments

No Responses to “Vrije advocaatkeuze”

No comments yet.

Laat een reactie achter