Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

Affectieschade

  • By:Content_MM

Mensen onderhouden onderling affectieve relaties met elkaar. Wanneer deze affectieve relaties ernstig worden verstoord, kan affectieschade ontstaan. Het gaat bij affectieschade om een vergoeding wegens pijn, gemis of verdriet dat het overlijden of ernstig en blijvend letsel van een slachtoffer bij een nabestaande of naaste teweeg heeft gebracht.

Voor gebeurtenissen die op of na 1 januari 2019 hebben plaatsgevonden kunnen nabestaanden en naasten vergoeding van affectieschade vorderen. Affectieschade valt onder immateriële schade. Met affectieschade kunnen zowel nabestaanden van overleden slachtoffers als naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel, aanspraak maken op een vergoeding.

Indien nabestaanden en/of naasten in aanmerking willen komen voor affectieschade, dan moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo dient het slachtoffer als gevolg van een gebeurtenis te zijn overleden of ernstig en blijvend letsel te hebben opgelopen. Iemand anders dan het slachtoffer dient aansprakelijk te zijn voor de gebeurtenis, waarbij de gebeurtenis aan die persoon kan worden toegerekend. Bij nabestaanden en/of naasten dient sprake te zijn van verplaatste schade.

Wanneer nabestaanden en naasten een beroep doen op vergoeding van affectieschade, moeten zij het overlijden of ernstig en blijvend letsel kunnen aantonen. Onder ernstig en blijvend letsel valt ook het psychisch letsel dat een slachtoffer heeft opgelopen. De invloed van zowel het fysieke als psychische letsel op het leven van het slachtoffer is een factor of een naaste aanspraak kan maken op vergoeding voor affectieschade. Gelet op nauwe persoonlijke betrekkingen met het slachtoffer, krijgen de nabestaanden en/of naasten van het slachtoffer ook te maken met het verlies en de invloed van het letsel op het leven van het slachtoffer.

Verder dient er ook een causaal verband te bestaan tussen de gebeurtenis en de geleden schade. Bij een eigen schuld en medeschuld kan de vergoedingsplicht verminderd worden met de mate waarin de omstandigheden aan de schade hebben bijgedragen. Wanneer de gebeurtenis door billijke omstandigheden heeft plaatsgevonden, dan blijft de toepassing van eigen schuld achterwege.

Willen nabestaanden en naasten aanspraak maken op vergoeding voor affectieschade, dan dient er ook een nauwe persoonlijke betrekking met het slachtoffer te bestaan. De Nederlandse wetgeving geeft aan wie onder de nauwe persoonlijke betrekking valt.

Wil je schadevergoeding vorderen op grond van affectieschade? Zou je graag meer informatie willen over jouw rechten en plichten? Neem dan vrijblijvend contact op met Valkenburgh Advocaten & Mediators.

 

Naar aanleiding van de recent aangekondigde maatregelen van de regering in verband met het coronavirus, hebben wij op kantoor ons beleid gewijzigd. Op kantoor worden geen cliënten meer ontvangen om de veiligheid van onze werknemers en cliënten te waarborgen. Als gevolg van ons beleid zal het inloopspreekuur voorlopig komen te vervallen. Wij blijven echter telefonisch voor u bereikbaar voor een vrijblijvend gesprek op telefoonnummer 043-323 3454.

 

Geschreven door: Laure Cerfonteijn

Posted in: Aansprakelijksheids- en schadevergoedingsrecht