Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

Onterecht duizenden euro’s kwijt aan een thuisstudie

  • By:MM-Beheer66T

Het ideale moment om te starten aan uw thuisstudie

De afgelopen maanden waren vreemde tijden en daarbij werden een hoop maatregelen opgelegd. Diverse bedrijven moesten haar deuren sluiten, ondanks de steun van de overheid. Vanwege o.a. bedrijfseconomische redenen verloren diverse mensen hun baan. Wellicht kwam u ook thuis te zitten en besloot u om een carrièreswitch te maken of uw kennis te verbreden. Bedrijven zoals de NCOI, de LOI, Capabel en Tio bieden u de mogelijkheid om vanuit thuis een opleiding te volgen. In de tijd van het virus lijkt dit een ideale uitkomst.

 

Het vroegtijdig stoppen met uw thuisstudie

Hoewel een aantal maatregelen nog steeds van kracht zijn, kunnen we allemaal langzaam weer aan het werk. Stelt u zich voor dat u recentelijk bent gestart met een thuisstudie bij een particuliere onderwijsinstelling. Het kan zo zijn dat u een mooi aanbod heeft gekregen om te starten bij een nieuwe werkgever. Deze kans wilt u graag aangrijpen, maar hierdoor heeft u geen tijd meer om de opleiding te volgen. Derhalve besluit u te stoppen met de opleiding en zegt u de overeenkomst op. Op het eerste oog lijkt hier niets aan de hand, totdat een aantal maanden later een forse rekening bij u op de deurmat valt. De particuliere onderwijsinstelling waar u de opleiding tijdelijk heeft gevolgd, deelt u mede dat u het gehele lesgeld binnen 14 dagen dient te betalen. Doet u dit niet? Dan zal de deurwaarder u een bezoek brengen. In de algemene voorwaarden staat immers vermeld dat u bij vroegtijdige beëindiging tóch het gehele lesgeld dient te betalen. Dat kan behoorlijk schrikken zijn.

 

Regelmatig voorkomend probleem

Wij kunnen u vertellen dat meerdere mensen in deze situatie verzeild raken. Al een aantal jaren spelen dergelijke kwesties zich af. Een groot deel van de studenten/cursisten besluiten om de rekening maar te betalen, want van een deurwaarder wordt niemand vrolijk.  Hoewel wordt besloten om te betalen, klinkt het niet bepaald rechtvaardig dat moet worden betaald voor iets waar de student/cursist geen gebruik van heeft gemaakt. Dat is het in diverse gevallen ook niet. De Hoge Raad heeft zich hierover in 2017 al uitgelaten, maar particuliere onderwijsinstellingen gaan blijkens een artikel van RTL Nieuws gewoon door met deze praktijken.

 

De rechtspraak

In de rechtspraak is bepaald dat een onderwijsovereenkomst met een particuliere onderwijsinstelling wordt gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht. Bij een overeenkomst van opdracht neemt de opdrachtnemer een opdracht aan van de opdrachtgever. Deze opdracht moet dan bestaan uit het verrichten van werkzaamheden, bijvoorbeeld het geven van lessen.

 

Op de overeenkomst van opdracht zijn specifieke regels van toepassing. Zo is de opdrachtgever te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen. In de rechtspraak is geoordeeld dat een annuleringsbeding, waarin staat dat de cursist/student het gehele lesgeld verschuldigd is bij vroegtijdige opzegging, ervoor zorgt dat er geen redelijke mogelijkheid aan de opdrachtgever wordt gegeven om de overeenkomst op te zeggen. Een dergelijk annuleringsbeding is dus in strijd met de gedachte achter de eerder genoemde bepalingen ten aanzien van het opzeggen van de overeenkomst van opdracht.  Een dergelijk annuleringsbeding wordt daarom beschouwd als onredelijk bezwarend.

 

Wanneer een beding onredelijk bezwarend is, kan deze worden vernietigd op grond van de wet. Om de vernietiging te laten plaatsvinden, moet daar een expliciet beroep op worden gedaan.

Dat het beding vernietigbaar is, betekent niet dat de cursist/student helemaal geen bedrag verschuldigd is aan de onderwijsinstelling. In de wet staat tevens dat de opdrachtgever een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd is aan de opdrachtnemer. Er zal naar rato moeten worden berekend hoeveel dat dit is.

 

De Hoge Raad is er dus over uit dat een dergelijk annuleringsbeding niet in overeenstemming is met de geldende bescherming ten aanzien van consumenten. Omdat alles afhankelijk is van de omstandigheden van het geval, is het van belang dat u een specialist raadpleegt.

 

Bent u verwikkeld in een discussie met een particuliere onderwijsinstelling hieromtrent? Of loopt er al een procedure in een dergelijke zaak? Neem dan met ons contact op. Samen zullen wij kijken naar de mogelijkheden die u heeft, gelet op de omstandigheden van het geval.

 

Bronnen

Nieuwsartikel RTL

https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/4801526/opleidingen-studie-ncoi-capabel-loi-benadelen-cursisten-algemene

 

Rechtspraak

ECLI:NL:HR:2017:2775

Posted in: Aansprakelijksheids- en schadevergoedingsrecht