Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

Wat is bestuursrecht?

  • By:Content_MM

Bestuursrecht, ook wel administratief recht genoemd, is onderdeel van het recht in Nederland. Het betreft regels over de wijze waarop overheidsbevoegdheden in de richting van de burgers kunnen en mogen worden aangewend. Oftewel: de manier waarop het openbaar bestuur kan ingrijpen in de openbare rechtsorde. In het privaatrecht mogen burgers alles, tenzij in de wet staat dat het verboden is. In het bestuursrecht mag een bestuursorgaan niets, tenzij er een wettelijk voorschrift is die het toestaat. Bestuursorganen zijn onder meer de minister, Gedeputeerde Staten, het UWV en college van burgemeesters en wethouders.

Bezwaar maken

In vrijwel elk rechtsgebied zijn er regels betreft formeel en materieel recht. Het formele gedeelte, oftewel het procesrecht, gaat om de regels over de wijze waarop een bepaald proces gevolgd moet worden. Het materiële deel van het bestuursrecht bevat verschillende beleidsterreinen, zoals Belastingrecht en Sociaal zekerheidsrecht. Maar wat nu als u het niet eens bent met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wordt dit bezwaar opnieuw afgewezen? Dan kan een bezwaar ingediend worden bij de bestuursrechter.

Hulp nodig?

Wanneer u te maken krijgt met dit soort zaken, kan het nog wel eens lastig worden. Veel overlappende regelgevingen kunnen er namelijk voor zorgen dat u door de bomen het bos niet meer ziet.

 

Hulp nodig met zaken rondom het bestuursrecht? Neem dan gerust contact op met Valkenburgh Advocaten & Mediators of bezoek op maandag ons wekelijks inloopspreekuur tussen 16:00 en 17:30. Wij helpen u graag!

Posted in: Bestuurs(proces)recht