Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

Hoogtepunten prinsjesdag 2016

  • By:MM-Beheer66T

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt (arbeidsrecht)

Werkzekerheid
Bij seizoenarbeiders mag er in 2017 maximaal 3 maanden zitten tussen de tijdelijke contracten. Deze zogenoemde tussenpoos is nu nog maximaal 6 maanden. Werkgevers krijgen een deel terug van de transitievergoeding die zij betalen aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers die zijn ontslagen. Ook kunnen werkgevers en werknemers in cao’s afspraken maken over de hoogte van transitievergoedingen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. In 2017 komt het kabinet met wetsvoorstellen om dit te regelen.

Het kabinet kijkt in 2017 kritisch naar de knelpunten op de arbeidsmarkt. Het kabinet wil bijvoorbeeld niet dat werkgevers alleen een re-integratietraject starten om loonsanctie te voorkomen. Daarom wordt de beoordeling van deze trajecten door het UVW voorspelbaarder en begrijpelijker.

Daarnaast moeten zowel werknemers als werkgevers het initiatief kunnen nemen om een vervroegde WIA aan te vragen. Werkgevers krijgen financieel voordeel als zij mensen in dienst nemen (of houden) die het minimumloon of net iets meer verdienen. Door de invoering van dit lage inkomensvoordeel per 1 januari 2017, hebben mensen met laag inkomen een grotere kansen op werk.

Veiligheid en Justitie (burgerrecht & bestuursrecht)

Online procederen
Vanaf 2017 kunt u documenten voor een rechtszaak online indienen. Het gaat om zaken bij de burgerrechter en de bestuursrechter. Denk bijvoorbeeld aan een echtscheiding of een betalingsconflict. Door de digitalisering worden de procedures sneller en eenvoudiger. De wet die digitaal procederen mogelijk maakt gaat in 2017 in. Het is een van de maatregelen uit het programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI), dat de rechtspraak wil verbeteren en versnellen.

Infrastructuur en milieu (bouwrecht)

Verbod op asbestdaken
Ook in 2017 kunnen particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen subsidie krijgen om hun asbestdaken te verwijderen. Asbestdaken zijn namelijk vanaf 2024 verboden. In juni 2016 heeft het Rijk, samen met provincies, gemeenten en brancheorganisaties, nieuwe afspraken gemaakt om alle asbestdaken vóór

2024 asbestvrij te maken. Dit zorgt voor nieuwe plannen. Bijvoorbeeld hulp voor huiseigenaren die tegen praktische of financiële problemen aanlopen bij de vervanging van hun dak. Waarschijnlijk komt hier in het najaar van 2017 meer informatie over.

Posted in: Arbeidsrecht, Bestuurs(proces)recht, Sociaal zekerheidsrecht