Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54
papers

Kleine werkgever moet binnen drie maanden na ontslag beroep doen op artikel 7:673d BW

  • By:MM-Beheer66T

Met name voor kleine werkgevers, die vanwege een slechte financiële situatie werknemers moeten ontslaan, kan het verschuldigd zijn van de transitievergoeding ertoe leiden dat de financiële situatie nóg slechter wordt of zelfs het voortbestaan van de onderneming in gevaar komt.

Dat heeft de wetgever niet wenselijk geacht. Daarom heeft de wetgever in artikel 7:673d BW en artikel 24 van de Ontslagregeling de tijdelijke Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers in het leven geroepen. Op grond van deze regeling, die geldt tot 1 januari 2020, zijn kleine werkgevers een verlaagde transitievergoeding verschuldigd. Indien u als kleine werkgever een beroep wenst te doen op deze Overbruggingsregeling, dan dient u dit beroep binnen 3 maanden na het ontslag van de werknemer te doen op straffe van verval. Dit heeft de kantonrechter Arnhem bepaald in zijn uitspraak van 14 februari 2017 ( ECLI:NL:RBGEL:2017:1080 ). Heeft u vragen over de transitievergoeding? Neem dan contact op: 043-3233454 of l.meys@valkenburghadvocaten.nl

Posted in: Arbeidsrecht