Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

Wat houdt het sociaal zekerheidsrecht in?

  • By:Content_MM

Nederland heeft een uitgebreid stelsel aan wetten en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid. Het sociaal zekerheidsrecht is onderdeel van het bestuursrecht en regelt alles op het gebied van sociale zekerheid. Zoals werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden van naasten, en pensioen.

In Nederland zorgen we voor elkaar doormiddel van deze sociale zekerheid. Heb je momenteel geen baan of ben je ziek en kun je een (tijdje) niet werken? Dan is er de mogelijkheid om beroep te doen op het sociale zekerheidsstelsel. Dit publieke stelsel wordt gebruikt om personen, die tijdelijk of blijvend niet voldoende inkomen ontvangen, te helpen. Het zorgt voor een passende ondersteuning in de situatie waarin iemand zich bevindt.

Sociale zekerheid in Nederland bestaat uit Sociale voorzieningen en Sociale verzekeringen. Sociale voorzieningen worden door het rijk gefinancierd en sociale verzekeringen worden doormiddel van een betaalde premie door een persoon zelf gefinancierd.

Onder de sociale voorzieningen vallen bijvoorbeeld de participatiewet, deze wet biedt ondersteuning voor mensen die kunnen werken, maar moeilijkheden ondervinden bij het zoeken van werk in financiële en praktische zin. Maar ook de inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers en zelfstandigen die onder bijstandsniveau verdienen, de Toeslagenwet en de kinderbijslag.

Onder de sociale verzekeringen kan er onderscheid gemaakt worden tussen volksverzekeringen en werknemers/werkgeversverzekeringen. Volksverzekeringen gelden voor bijna iedereen die in Nederland woont en/of werkt en worden betaald uit inkomensafhankelijke premies en belastingen. Voorbeelden van volksverzekeringen zijn de Algemene ouderdomswet, de Wet langdurige zorg voor mensen die intensieve zorg nodig hebben, de Algemene nabestaande wet en de Wajong.  Onder de werknemers/werkgeversverzekeringen vallen de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de wet op arbeidsongeschiktheid, de werkeloosheidswet en de ziektewet

Mocht je onverhoopt beroep doen op het sociale zekerheidsrecht? Neem dan gerust contact op met Valkenburgh Advocaten & Mediators. Wij helpen je graag!

Posted in: Sociaal zekerheidsrecht