Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

Het aanvragen van een bouwvergunning

  • By:MM-Beheer66T

Hoe gaat het aanvragen van een bouwvergunning in zijn werk? De bouwvergunning is vanaf 1 oktober 2010 opgegaan in de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning vervangt de bouwvergunning, kapvergunning en sloopvergunning.

Het aanvragen van de omgevingsvergunning bestaat uit een viertal stappen:
1. Aanvraag bouwplan
2. Ontbrekende stukken inleveren
3. Gemeente beoordeling
4. De beoordeling

Aanvraag bouwplan
De aanvraag voor een bouwplan moet volgens de indieningsvereisten worden ingediend bij de gemeente op een standaardformulier. Via de website www.omgevingsloket.nl kan de aanvraag worden ingediend. Op deze website staat duidelijk aangegeven welke gegevens allemaal nodig zijn om de aanvraag in te kunnen dienen.

Ontbrekende stukken
Mocht het zo zijn dat na de aanvraag nog enkele stukken ontbreken, dan zal de gemeente dit schriftelijk laten weten inclusief de uiterlijke datum wanneer alles moet zijn aangeleverd.

Gemeente beoordeling
Nadat alles is ingediend zal de aanvraag worden beoordeeld door de gemeente op basis van de planologische regels uit het bestemmingsplan, de stedenbouwkundige voorschriften uit de bouwverordening en de criteria uit de welstandsnota. Ook wordt het plan in de aanvraag getoetst aan de hand van technische eisen uit het Bouwbesluit.

De beoordeling
Het duurt ongeveer 8 weken voordat de gemeente laat weten of iemand wel of geen omgevingsvergunning krijgt. De tijd die er nodig is om een aanvraag compleet te maken, wordt bij de beslistermijn van de gemeente opgeteld. Stel het aanleveren van de extra stukken duurt 3 weken, dan wordt de termijn voor de beoordeling verlengd met 8 + 3 = 11 weken.

Heeft u vragen over een van bovenstaande zaken? Neem dan vrijblijvend contact op met Valkenburgh Advocaten & Mediators.

Posted in: Vastgoed