Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

Conflictbemiddeling, hoe werkt het?

  • By:MM-Beheer66T

Binnen conflictbemiddeling kan het gaan om verschillende conflicten die zijn ontstaan op de werkvloer. De verschillende soorten conflicten zijn: instrumentele conflicten, belangenconflicten, sociaal-emotionele conflicten en machtsconflicten.

Instrumentele conflicten
Dit zijn conflicten die ontstaan naar aanleiding van onenigheid over de taakverdeling, coördinatie en het inrichten of afstemmen van de werkzaamheden. Dit komt voor wanneer een medewerker bijvoorbeeld al een aantal keer heeft aangegeven het niet eens te zijn met de taakverdeling binnen de afdeling. Ondanks het aankaarten verandert er niks binnen de afdeling. Dit kan zorgen voor frustraties.

Belangenconflicten
Dit zijn conflicten die ontstaan met betrekking tot onenigheid over de verdeling van geld, ruimte en tijd. Wanneer een medewerker bijvoorbeeld vindt dat hij/zij te weinig tijd krijgt voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, valt dat onder een belangenconflict.

Sociaal-emotionele conflicten
Deze conflicten hebben te maken met het gedrag en de houding in persoonlijke relaties. Collega’s kunnen bijvoorbeeld een dusdanig beeld van elkaar hebben waardoor de onderlinge werkrelatie wordt verstoord. In deze situaties is het belangrijk dat er door middel van open communicatie gesproken wordt over de irritaties en frustraties.

Machtsconflicten
Dit zijn conflicten die betrekking hebben op de rolverdeling. De onenigheid bij dit conflict ontstaat vaak door de vraag: ‘Wie heeft het hier voor het zeggen?’. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer er een vacature binnen de organisatie vrijkomt om het nieuwe afdelingshoofd te worden. Hierbij kan het zo zijn dat twee collega’s allebei vinden recht te hebben op deze nieuwe functie. De ambities en competenties spelen hierin een belangrijke rol.

Meestal is het zo dat een conflict escaleert en dan wordt het conflict steeds meer een mix van alle vier de bovenstaande conflicten. Op een gegeven moment ontstaat er door één conflict namelijk onenigheid over alles en dit kan betekenen dat men niet meer door één deur kan.

Heeft u hulp nodig bij het oplossen van een van bovenstaande conflicten? Of ben u op zoek naar een mediator? Neem dan vrijblijvend contact op met Valkenburgh Advocaten & Mediators.

Posted in: Mediation