Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

Uitspraak: boetes zijn voor werkgever zelf

  • By:MM-Beheer66T

Werkgever mag boetes inzake overtreding rij- en rusttijden niet doorbelasten aan werknemer. In deze zaak staat de vraag centraal of het uitzendbureau de door de inlener gefactureerde boetes wegens overtreding van de rij- en rusttijdenwet door de ingeleende chauffeur op deze chauffeur mag verhalen. Naar het oordeel van de kantonrechter faalt het beroep op het TPG-arrest (verkeersboetes) en biedt overigens artikel 7:661 BW geen grondslag voor verhaal van boetes. De uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland dd. 28 maart 2018 treft u hier aan: https://lnkd.in/ek2j3Gp

Posted in: Aansprakelijksheids- en schadevergoedingsrecht