Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54
Uitkomst Iphones weggeven

Uitspraak: Ex-werknemer Tele2 geeft Iphones weg

  • By:MM-Beheer66T

Ex-werknemer Tele2 schadeplichtig wegens ‘weggeven’ van 5 Iphones  (art. 7:661 BW). Werkgever vordert betaling van de schade ter hoogte van de waarden van de telefoons (ad € 3.368,93) en daarnaast een veroordeling tot betaling van de volledige (interne) onderzoekskosten (ad € 5.375). De kantonrechter ‘s-Hertogenbosch wijst deze vorderingen toe in de uitspraak van 1 februari 2018. Hierbij is van belang dat Tele2 de kosten heeft gespecificeerd en uitvoerig gemotiveerd heeft toelicht waarom het onderzoek (en de daaraan bestede uren) noodzakelijk was. De enkele betwisting van deze kosten door werknemer is daartegenover niet voldoende. Dat de kosten hoger uitvallen ten opzichte van de door Tele2 geleden schade doet aan dit oordeel niet af, nu Tele2 voldoende heeft aangetoond dat zij deze kosten noodzakelijkerwijs heeft moeten maken. In dit verband komt ook betekenis toe aan de omstandigheid dat werknemer de stellingen van Tele2 tot op heden is blijven ontkennen, aldus de kantonrechter in de uitspraak.

Posted in: Aansprakelijksheids- en schadevergoedingsrecht, Arbeidsrecht