Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54
erfenis

Wie regelt de erfenis?

  • By:MM-Beheer66T

Afwikkelen erfenis

De erfenis wordt door de erfgenamen gezamenlijk afgewikkeld, tenzij er in een testament iets anders is bepaald. In een testament kan een executeur zijn benoemd. De executeur heeft de taak om de nalatenschap te regelen. In het testament staat beschreven wat de executeur wel of niet mag.

Bij afwezigheid van een executeur kunnen de erfgenamen een erfgenaam aanwijzen die de erfenis afwikkelt. Dit kan met een boedelvolmacht.

Is een notaris verplicht?

Het inschakelen van een notaris kan in aantal gevallen verstandig zijn, maar het is vaak niet verplicht. Hierop zijn enkele uitzonderingen.

Bij de afwikkeling van een erfenis is een notaris verplicht:

  • Wanneer een van de erfgenamen minderjarig is
  • Als er erfgenamen zijn die niet het vrije beheer over hun vermogen hebben (curatele)
  • Wanneer er registergoederen (zoals een huis) moeten worden verdeeld.

Bij dreigende ruzie tussen erfgenamen kunt u een notaris inschakelen om te bemiddelen. Eventueel kunt u ook kiezen voor mediation. Hiertoe kunt u vrijblijvend contact opnemen met Valkenburgh Advocaten & Mediators, mr. J.F.M. Sondeijker.

Posted in: Personen- en familierecht