Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54
erfenis aanvaarden

Hoe werkt de procedure bij beneficiair aanvaarden van een erfenis?

  • By:MM-Beheer66T

Maak een boedelbeschrijving op

Als vereffenaar moet u zo snel mogelijk een boedelbeschrijving van de nalatenschap maken. Een boedelbeschrijving is een beschrijving van alle bezittingen en schulden van de nalatenschap per sterfdatum. U kunt dat zelf doen of via de notaris.

Leg de boedelbeschrijving ter inzage

De boedelbeschrijving moet op het kantoor van de boedelnotaris (als die is aangewezen) of bij de griffie van de rechtbank ter inzage worden gelegd. Het doel hiervan is dat de andere erfgenamen en de belanghebbenden de beschrijving kunnen inzien.

U kunt als vereffenaar worden vrijgesteld van de verplichting om de boedelbeschrijving ter inzage te leggen. U moet hiervoor eerst een verzoek doen bij de kantonrechter.

Meld een negatieve erfenis

Wanneer een boedelbeschrijving is gemaakt, zal het duidelijk zijn of de nalatenschap positief of negatief is. Als de nalatenschap negatief is, dan bent u als vereffenaar verplicht om dit zo snel mogelijk te laten weten aan de kantonrechter.

Roep schuldeisers op

Als vereffenaar moet u de bekende schuldeisers van de nalatenschap per brief oproepen om hun vorderingen in te dienen. Dit betekent dat de schuldeisers op de hoogte worden gesteld van het overlijden van de erflater. De schuldeisers moeten daarna aan u melden wat ze te vorderen hebben.

De kantonrechter kan bepalen dat de vereffenaars de schuldeisers ‘openlijk’ moeten oproepen om hun vorderingen vóór een bepaalde datum in te dienen. Deze openlijke oproeping vindt plaats in de Staatscourant en in één of meer door de kantonrechter aangewezen nieuwsbladen.

Adres schuldeiser onbekend? Geef het door aan de kantonrechter

Als het adres van een op te roepen schuldeiser onbekend is, dan moet dit aan de kantonrechter worden gemeld. De kantonrechter kan dan aanwijzingen geven voor het opsporen van de schuldeiser.

Verkoop de goederen

Voor zover het nodig is, moeten de goederen van de nalatenschap worden verkocht. Dit wordt ‘te gelde maken’ genoemd. Met de opbrengst worden de schulden zoveel mogelijk afgelost.

Maak een uitdelingslijst

De kantonrechter kan bepalen dat u als vereffenaar een lijst maakt met de baten en de schulden. Dit wordt een ‘uitdelingslijst’ genoemd. Hierop staan de baten en schulden. Ook staan de schuldeisers en hun wettelijke rangorde vermeld.

Wat moet er gebeuren met de uitdelingslijst?

  1. Dien de uitdelingslijst in bij de rechtbank.
  2. Publiceer de uitdelingslijst in de Staatscourant en in een regionaal nieuwsblad.
  3. Stel de erfgenamen en schuldeisers van de nalatenschap schriftelijk op de hoogte. Schuldeisers hebben daarna een maand de tijd om tegen de uitdelingslijst in verzet te komen.

Betaal de schuldeisers

Nadat de wettelijke periode van verzet is verstreken, kan de vereffenaar overgaan tot het uitkeren van de schulden. Hierbij moet de uitdelingslijst zoveel mogelijk worden gevolgd. Als er een positief saldo is, dan ontvangen de erfgenamen hun deel. De taak van de vereffenaar eindigt als de nalatenschap is afgehandeld.

De kantonrechter kan u als vereffenaar verplichten om rekening en verantwoording af te leggen over de door u verrichte werkzaamheden. Hiertoe kunt u vrijblijvend contact opnemen met Valkenburgh Advocaten & Mediators, mr. J.F.M. Sondeijker.

Posted in: Personen- en familierecht