Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54
burn out medewerkers

Is de werkgever aansprakelijk voor een burn-out van de werknemer?

  • By:MM-Beheer66T

Werkgevers moeten de materiële en immateriële schade vergoeden als u als werknemer een burn-out op uw werk heeft opgelopen De wetgeving is er klip en klaar over: werkgever aansprakelijk voor de burn-out van zijn werknemer.

Er moet een schadevergoeding door de werkgever worden betaald bij een bedrijfsongeval. Werkgevers zijn bij bedrijfsongevallen bijna altijd aansprakelijk. De wettelijk bepaalde zorgplicht zorg ervoor dat een werkgever vergaande verplichtingen heeft om voor een veilige werkomgeving te zorgen voor zijn werknemers. Als er een letsel tijdens het werk wordt opgelopen had de werkgever er alles aan doen om dit te voorkomen. Als de werkgever daarin te kort schiet moet deze alle letselschade betalen.

Zorgplicht maakt werkgever aansprakelijk voor burn-out schade

De wetgever (artikel 7:658 BW om precies te zijn) verplicht de werkgever om maatregelen te treffen die moeten voorkomen dat de werknemer schade lijdt door het uitoefenen van zijn werkzaamheden. Deze zorgplicht houdt in dat de arbeidsomstandigheden en arbeidstijden conform de wet moeten worden nageleefd. Maar ook de plek waar gewerkt wordt en de materialen en gereedschappen die daarvoor gebruikt worden moeten in orde moeten zijn.

  • Wordt er in uw baan meer verwacht dan u aankunt?
  • Is de werkdruk constant gigantisch?
  • Zijn er conflicten op uw werk?
  • Heeft u tegengestelde opdrachten te verwerken?
  • Ondervindt u geen steun van uw leidinggevende?
  • Heeft u last van pesten op de afdeling waar je werkt?
  • Ondervind u de hele dag stress in je werk?

Bent u opgebrand door de situatie op het werk? Heeft uw leidinggevende al meerdere keren aangegeven dat het zo niet verder kan? Voldoet de werkgever niet aan de zorgplicht, dan is de werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van uw burn-out en alle geleden schade. Dit kan betekenen dat de werkgever een schadevergoeding aan de werknemer moet betalen omdat het de werkgever zijn schuld is dat de burn-out is ontstaan.

Als de zorgplicht is geschonden, is de werkgever aansprakelijk voor de schade die de werknemer lijdt als gevolg daarvan. De werknemer moet overigens wel bewijzen dat de burn-out het gevolg is van zijn werkzaamheden en dat dit geen oorzaak in de privé sfeer heeft.

Werkgever aansprakelijk voor burn-out moet bewezen worden

Werknemers die door langdurig veel te hard werken met een burn-out thuis komen te zitten, kunnen hun baas aansprakelijk stellen voor de schade. Is per definitie de werkgever aansprakelijk voor burn-out? Het is niet zo dat de werkgever altijd verantwoordelijk is voor de burn-out van zijn werknemers. De werkgever moet wel iets te verwijten zijn, wil de werkgever aansprakelijk gesteld worden voor de schade.

Uw werkgever is aansprakelijk als u door stress en overspannenheid psychisch letsel oploopt op het werk.

Het is van belang dat de werknemer, als deze de werkgever aansprakelijk wil stellen, alle feiten en omstandigheden die tot de burn-out geleid hebben nauwkeurig weet aan te voeren. U moet zo uitgebreid mogelijk de rechter alle omstandigheden voorleggen die tot de burn-out heeft geleid. Hieruit moet zonneklaar blijken dat de burn-out klachten het gevolg zijn van, en volledig ontstaan zijn door, het werk. U moet kunnen aantonen dat deze omstandigheden niet door een privé situatie zijn ontstaan. De werkgever is dus niet per definitie aansprakelijk voor de schade door de burn-out van de werknemer.

Werkgever niet per definitie aansprakelijk voor burn-out schade werknemer

Wanneer u echter kunt aantonen dat er sprake is van langdurige overbelasting waarvan de werkgever redelijkerwijs kon verwachten dat het tot schade zou leiden, maakt u een goede kans dat de claim werkgever aansprakelijk voor burn-out wordt gehonoreerd en de door u geleden schade wordt vergoed. In dat geval kunt u een schadevergoeding tegemoet zien.

Posted in: Arbeidsrecht