Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54
papers

Belangrijke WMO-uitspraak: cliënt heeft recht op een maatwerk voorziening, niet duidelijk is wat de algemene voorziening inhoudt

  • By:MM-Beheer66T

Graag deel ik met u de eerste uitspraak tegen de gemeente Heerlen na invoering van het nieuwe beleid waarbij Heerlen Stand-By! is geïntroduceerd. De gemeente Heerlen heeft per 1 januari 2017 de zorg anders geregeld door 8 grote zorgaanbieders samen te brengen in één coöperatie genaamd Heerlen Stand-By!. De gemeente Heerlen wil voor wat betreft de maatschappelijke ondersteuning geen losse contracten meer met vele zorgaanbieders. Via de coöperatie leveren de deelnemende organisaties zorg en ondersteuning aan de cliënten. Deze coöperatie krijgt elk jaar een bedrag om ondersteuningszaken te regelen. Indien de cliënt gebruik maakt van het aanbod van de coöperatie, is geen eigen bijdrage verschuldigd en verder wordt niet meer betaald op basis van uurtje factuurtje, maar het bereikte resultaat. De individuele begeleiding of dagbesteding door de huidige aanbieder loopt door totdat de indicatie afloopt. Daarna wordt de cliënt door het Sociale Buurtteam uitgenodigd voor een keukentafelgesprek. Op basis van de ondersteuningsvraag biedt Heerlen Stand-By! dan een ‘passend aanbod’ aan. Gevolg van dit beleid is dat sommige kwetsbare cliënten geen zorg meer kunnen krijgen van hun vaste zorgverlener of gebruik kunnen maken van de vertrouwde dagbesteding, maar het moeten doen met de zorg aangeboden vanuit Heerlen Stand-By!.

In deze zaak werd mijn cliënt verzorgt door een vaste zorgverlener en maakte hij gebruik van een dagbesteding. Als gevolg van het aflopen van zijn indicatie en de weigering om aan hem een maatwerkvoorziening op pgb te verstrekken zodat hij zelf deze zorg kan inkopen, heeft hij bezwaar aangetekend en een voorlopige voorzieningenprocedure opgestart. Client is van mening dat op goede gronden aan hem een maatwerkvoorziening op pgb dient te worden toegekend door de Gemeente Heerlen. De Voorzieningenrechter stelt hem in het gelijk. De uitspraak is ‘vers van de pers’ en in een voorlopige voorzieningenprocedure uitgesproken. Ik zal en korte toelichting geven op de uitspraak en toelichten waarom deze uitspraak belangrijk is.

De rechter heeft allereerst vastgesteld of sprake is van een onverwijlde spoed. De rechter is van mening dat hieraan voldaan is en wijst op de uitvoerige toelichting in het namens mijn cliënt ingediende verzoekschrift. Daarnaast overweegt dat de rechter dat het spoedeisend belang mede afhankelijk is van de vraag of en in hoeverre de algemene voorziening adequaat is voor verzoeker. Zie r.o. (rechtsoverweging) 2.

De rechter geeft aan dat het geschil gaat of de gemeente Heerlen op goede gronden geenmaatwerkvoorziening aan cliënt heeft verstrekt, zie r.o. 3.

De rechter is van oordeel dat onvoldoende duidelijk is wat de algemene voorziening van de gemeente Heerlen via Heerlen stand-By! aanbied voor cliënt inhoudt. De rechter vraagt zich ook af of Stand-By! kan worden gekwalificeerd als een algemene voorziening of dat sprake is van een maatwerkvoorziening. Onvoldoende duidelijk is op welke manier de voorziening voor cliënt wordt vormgegeven. Het is onduidelijk welke begeleiding wordt toegekend en ook is niet duidelijk welke zorginstelling of welke persoon de begeleiding gaat verlenen. De stelling dat cliënt de algemene voorziening maar moet proberen volgt de rechter niet. Namens cliënt is duidelijk uitgelegd dat hij vanwege zijn visuele beperking kwetsbaar is en hij moeite heeft met mensen te vertrouwen. De rechter is van mening dat van cliënt niet gevraagd kan worden om de algemene voorziening te proberen zonder dat duidelijk is wat de begeleiding inhoudt en of deze aansluit bij zijn behoeftes. Zie r.o. 6. De rechter volgt daarmee het namens cliënt gestelde in het verzoekschrift, de toelichting ter zitting als ook mijn schriftelijke reactie n.a.v. de overgelegde stukken door de gemeente Heerlen.

Nu de rechter twijfelt of het bestreden besluit (afwijzing maatwerkvoorziening) van xxx stand zal houden, laat zij het belang van cliënt prevaleren boven dat van de gemeente Heerlen. De rechter schorst het besluit en bepaalt dat de gemeente Heerlen aan cliënt een maatwerkvoorziening in de vorm van een pgb moet toekennen zoals aan was toegekend bij besluit van xxx met ingang van vandaag tot 6 weken na de te nemen beslissing op bezwaar. Omdat de rechter cliënt in het gelijk stelt, wordt de gemeente Heerlen in de proceskosten veroordeeld.

Een fantastisch resultaat voor cliënt (maar ook voor zijn zorgverlener en dagbesteding ) en een uitspraak waar wij ook andere cliënten mee kunnen helpen waarbij een maatwerkvoorziening is afgewezen. Wilt u een kopie van de geanonimiseerde uitspraak ontvangen? Stuur mij een email en ik stuur u de uitspraak toe.

Heeft u vragen over de WMO of heeft u een besluit ontvangen? Neem gerust contact met mij op per mail: l.meys@valkenburghadvocaten.nl of telefonisch:043-3233454 of loop binnen tijdens ons gratis inloopspreekuur elke maandag tussen 16-17:30 uur. Ik help u graag verder!

Posted in: Arbeidsrecht