Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

De vijf belangrijkste wijzigingen in de Arbowet. Wat verandert er voor u?

  • By:MM-Beheer66T

Per 1 juli 2017 zijn de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ingegaan. Het doel van deze nieuwe Arbowet is om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het arbeidsbeleid. Wat betekent de nieuwe Arbowet concreet voor u? Hieronder treft u de vijf belangrijkste wijzigingen.

1. Het basiscontract
Nieuw in de Arbowet is het basiscontract. Het basiscontract wordt gesloten tussen de arbodienstverleners en werkgevers en moet aan een aantal minimumvereisten voldoen. Ook moeten een aantal nieuwe verplichtingen worden opgenomen om de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten. Deze nieuwe verplichtingen bestaan onder meer uit de toegang tot de bedrijfsarts, de aanvraag van een second opinion, een klachtenprocedure, het melden van beroepsziekten en de advisering over preventie. Voordat het basiscontract wordt ingevoerd in uw bedrijf moet de ondernemingsraad instemmen met de inhoud van het basiscontract.

2. Open spreekuur
Op grond van de nieuwe Arbowet heeft iedere werknemer het recht gekregen om een bedrijfsarts te bezoeken. Dus ook als men nog niet verzuimt of klachten heeft. Op die manier kunnen daadwerkelijke klachten en verzuim worden voorkomen. Dit betekent dus dat iedere werknemer zonder toestemming van de werkgever gebruik kan maken van het open spreekuur, zonder dat de werkgever hierover geïnformeerd wordt, tenzij werknemer dat wil.

3. Second opinion
Een ander nieuw aspect van de Arbowet is het recht voor werknemers om een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts. Dit kan de werknemer doen als hij twijfelt over het advies van de bedrijfsarts. Bedrijfsartsen zijn verplicht om het verzoek van een werknemer te accepteren, tenzij er zwaarwegende belangen zijn die een afwijzing van het verzoek van de werknemer rechtvaardigen. De second opinion arts koppelt zijn advies, met toestemming van werknemer, terug aan de bedrijfsarts. De eerste bedrijfsarts besluit in hoeverre hij dit advies meeneemt in zijn advisering naar werkgever toe. De werkgever dient de kosten van de second opinion door een andere bedrijfsarts te betalen.

4. De rol van de bedrijfsarts
De bedrijfsarts krijgt een meer adviserende rol om zo preventie nog meer centraal te stellen. Zo moet de bedrijfsarts beroepsziekten kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en moet hij een procedure hebben voor het afhandelen van klachten van werknemers. Ook moet de bedrijfsarts iedere werkplek kunnen bezoeken om het bedrijf te leren kennen. De bedrijfsarts krijgt zo een goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting op het werk.

5. Preventiemedewerker
Elke onderneming moet al verplicht een preventiemedewerker hebben. De rol van de preventiemedewerker wordt versterkt in de nieuwe Arbowet. Is er in uw onderneming een ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging, dan zal die voortaan moeten instemmen met de benoeming en de positie van de preventiemedewerker.

Tot slot
Werkgevers en arbodienstverleners hebben een jaar de tijd om hun contracten aan te passen en te voldoen aan de nieuwe Arbowetgeving. Wordt er een nieuw contract afgesloten? Dan moet het contract direct voldoen aan de nieuwe Arbowet.

Posted in: Arbeidsrecht