Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

Onderhoudsbijdrage 2015

  • By:MM-Beheer66T
  • 0 Comment

Bent u gescheiden en ontvangt of betaalt u een onderhouds bijdrage, dan is inmiddels een en ander voor u veranderd. Bent u al op de hoogte?

De meeste mensen die een onderhoudsbijdrage (alimentatie) betalen weten dat er elk jaar een indexering plaatsvindt voor wat betreft de hoogte van de te betalen alimentatie. Dit betekent dat de alimentatie jaarlijks automatisch wordt verhoogd met een door het Ministerie van Justitie vastgesteld percentage. Hierbij maakt het niets uit of de alimentatie in onderling overleg is afgesproken of dat er door tussenkomst van de rechter een bedrag is vastgesteld. Deze indexering heeft zowel betrekking op de partneralimentatie als op de kinderalimentatie. De indexering voor het jaar 2015 bedraagt 0,8%.

Naast het jaarlijkse indexeringspercentage gaat er ook het een en ander veranderen voor wat betreft de hoogte van de alimentatie. Op de eerste plaats is met ingang van 1 januari 2015 het fiscale voordeel dat iedere alimentatieplichtige ouder geniet, komen te vervallen. Wat in eerste instantie een fiscaal voordeel opleverde bij betaling van kinderalimentatie, is per januari van dit jaar afgeschaft.

Dit betekent dat de alimentatieplichtige ouder niet langer een teruggaaf van de Belastingdienst zal ontvangen. Hierdoor moet de alimentatieplichtige ouder rekening houden met een hoger wordende onderhoudsbijdrage, immers een deel teruggave krijgt hij of zij niet meer. Dit kan dus tot nadelige gevolgen leiden.

Voor de alimentatie-ontvangende ouder verandert het volgende. Vanaf januari jongstleden is de alleenstaande ouderkorting komen te vervallen en is een zogenoemde alleenstaande ouderkop ingevoerd. Deze ouderkop is een tegemoetkoming voor alleenstaande ouders met een lager inkomen, ongeacht of deze ouder werkt of bijstand ontvangt. Hierdoor is het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders flink verhoogd. Dit heeft dan weer zijn invloed op de hoogte van de te betalen kinderalimentatie.

Aanbevolen wordt dat het kindgebonden budget samen met de alleenstaande ouderkop in mindering dient te worden genomen op de behoefte van het kind. Het bedrag wat dan overblijft dient door beide ouders naar rato van de draagkracht te worden verdeeld. De verhoging van het kindgebonden budget zorgt ervoor dat de ouderlijke bijdrage in de behoefte van de kinderen kleiner wordt. Kanttekening hierbij is wel dat dit kan leiden tot meer draagkracht voor het betalen van partneralimentatie.

Deze alimentatiewijzigingen kunnen leiden tot een herberekening van de alimentatie. Uiteraard kunt u samen met uw ex-partner afspraken maken over de alimentatieaanpassing. Is dit wegens bepaalde omstandigheden niet mogelijk, dan kan de alimentatie nog gewijzigd worden middels tussenkomst van de rechter waarvoor u dan ook weer een advocaat nodig heeft.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp, of heeft dit betrekking op uw eigen situatie of op de situatie van iemand in uw naaste omgeving? Neem dan gerust contact op met Valkenburgh Advocaten (043-3233454). Uiteraard kunt u ook mailen naar info@valkenburghadvocaten.nl

Posted in: Personen- en familierecht

Comments

No Responses to “Onderhoudsbijdrage 2015”

No comments yet.

Laat een reactie achter