Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54
mediation-blog

Wat is mediation?

  • By:Content_MM

Als je verzeilt bent geraakt in een arbeidsconflict, familieconflict of een ander soort geschil dan kan mediation een uitkomst bieden. Mediation is een professionele vorm van bemiddeling bij conflicten of geschillen. Eigenlijk is het niets anders dan het oplossen van een onderling conflict onder begeleiding. Het gaat bij mediation niet om wie juridisch gelijk heeft, maar om een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is.

Bij mediation gaan beide partijen een gesprek aan onder begeleiding van een mediator. Doormiddel van een aantal sessies met onderhandelingen is het de bedoeling dat het conflict door de partijen zelf wordt opgelost. Gedurende een sessie die wordt begeleid door een mediator wordt er gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen in elkaar. Alles wat er tijdens een mediation sessie wordt besproken valt voor alle aanwezigen onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en de uitkomst van mediation. Normaal gesproken zijn er tijdens een sessie geen advocaten of adviseurs aanwezig, dit mag wel als het van te voren is goedgekeurd door de andere partij.

Niet ieder conflict is geschikt voor mediation. Om de mediation enige kans van slagen te geven is het heel belangrijk dat beide partijen vrijwillig mee willen doen. Als een van de partijen niet bereid is om tot een oplossing te komen zal de mediation geen zin hebben. Ook zullen beide partijen actief moeten meewerken om de onderhandelingen goed te laten verlopen.

Als beide partijen bereid zijn tot mediation en het conflict dus door de beide partijen zelf kan worden opgelost kan dit veel voordelen met zich mee brengen. Zo is mediation veel sneller dan een juridische zaak en heb je de oplossing min of meer in de hand. Ook kan de verstandhouding tussen de partijen beter worden door de gesprekken.

Lukt het niet om tot een passende oplossing voor beide partijen te komen dan kan de zaak nog altijd worden voorgelegd aan de rechter. Om ervoor te zorgen dat er tijdens de mediation sessies vrijuit en open met elkaar wordt gepraat worden de gesprekken die tijdens de mediation zijn gevoerd bij de juridische procedure buiten beschouwing gelaten.

Wilt u meer weten over mediation? Neem dan gerust contact op met Valkenburgh Advocaten & Mediators. Wij helpen u graag!

Posted in: Mediation