Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

Medisch tuchtrecht

  • By:MM-Beheer66T

Het kan weleens voorkomen dat patiënten klachten hebben over de zorg die aan hen is verleend door zorgverleners. Wanneer iemand een klacht heeft, kan diegene zich beroepen op het medisch tuchtrecht. Het tuchtcollege beoordeelt dan of desbetreffende zorgverlener gehandeld heeft naar de voor hem/haar geldende standaard.

Artsen, tandartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, verpleegkundigen en andere zorgverleners zijn verbonden aan het medisch tuchtrecht. Een patiënt kan een klacht indienen bij het tuchtcollege. Zij bepalen vervolgens of de patiënt wel of geen gelijk heeft. Wanneer de klacht als waarheid wordt verklaard, kan de zorgverlener in kwestie een van de volgende sancties opgelegd krijgen:
-een waarschuwing
-een zwaardere waarschuwing
-een geldboete
-een verbod om (voor een specifiek bepaalde periode) zijn/haar beroep uit te oefenen

Bij het medisch tuchtrecht draait het vooral om de vraag of de zorg die desbetreffende patiënt heeft gekregen voldoende was. Het tuchtcollege legt een van bovenstaande straffen vooral op met een corrigerend/bestraffend doel. Dat is ook de reden dat de patiënt geen schadevergoeding ontvangt. Wanneer een patiënt als doel heeft om een schadevergoeding te claimen, dan moet er naar de burgerlijke rechter of de Geschillencommissie Zorginstellingen worden gestapt.

Wanneer u op het punt staat om naar het tuchtcollege te stappen, is het verstandig om een advocaat in te schakelen die u kan bijstaan in dit, soms emotionele, proces. Heeft u vragen over bovenstaande informatie of wilt u hulp bij een tuchtzaak? Neem dan vrijblijvend contact op met Valkenburgh Advocaten & Mediators.

Posted in: Aansprakelijksheids- en schadevergoedingsrecht, Gezondheidsrecht