Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

Surseance van betaling

  • By:MM-Beheer66T

Wanneer iemand tijdelijk niet in staat is om schulden af te betalen, kan er uitstel van betaling worden aangevraagd. Dit wordt ook wel surseance van betaling genoemd. De betekenis hiervan is niks anders dan uitstel van betaling. In de meeste gevallen is het zo dat iemand anderhalf jaar uitstel krijgt. In deze gevallen is het aanvragen van surseance van betaling van groot belang. Hier kan, in de meest extreme gevallen, het faillissement van een bedrijf mee worden voorkomen.

Om een verzoek tot surseance van betaling aan te vragen is er een advocaat nodig. Bij de aanvraag hiervan dienen alle financiële stukken van een bedrijf aangeleverd te worden met daarbij een lijst met alle namen van de schuldeisers. De rechtbank zal binnen één dag op deze aanvraag reageren. Bij deze reactie zal ook het moment waarop de definitieve uitspraak zal plaatsvinden worden gecommuniceerd. Deze uitspraak leidt uiteindelijk tot definitieve of geen surseance.

Wanneer de rechtbank definitieve surseance verleent, betekent dat dat de aanvrager en de schuldeisers gehoord zullen worden. De schuldeisers krijgen dan de kans om te stellen. Wanneer de rechtbank toch besluit om een surseance van betaling toe te kennen, kunnen de schuldeisers uiteindelijk nog in hoger beroep gaan. Wanneer de rechtbank besluit om een aanvraag van surseance te weigeren, treedt er een risico van faillietverklaring op. Het is dan aan de advocaat om hier hoger beroep tegen aan te tekenen.

Heeft u vragen over surseance van betaling of wilt u graag meer informatie ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact op met Valkenburgh Advocaten & Mediators.

 

 

 

Posted in: Faillissementsrecht en surséances van betaling