Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54
prinsjesdag2017

Prinsjesdag 2017

 • By:MM-Beheer66T

Dit jaar had Prinsjesdag vooral een ceremonieel karakter, omdat het kabinet van VVD en PvdA demissionair is. Er zijn daarom minder wijzigingen in het beleid aangekondigd. Dat is aan het volgende kabinet. 

1. Collectief schade verhalen wordt eenvoudiger

Wat verandert er?
Als groep gedupeerden kunt u straks makkelijker massaschade verhalen. Via de rechter kunnen representatieve belangenorganisaties, namens een collectief, een schadevergoeding in geld eisen. Komt een schikking niet tot stand? Dan stelt de rechter zelf de collectieve schadeafwikkeling vast.

2. Digitalisering en vereenvoudiging rechtspraak

Wat is er veranderd?
De rechtspraak wordt toegankelijker en sneller door eenvoudiger procedures en digitalisering. U en uw procesvertegenwoordiger kunnen communiceren met de rechter vanuit uw eigen digitale omgeving. U krijgt hiervoor een digitaal dossier op ‘Mijn Zaak’ op het Digitaal loket rechtspraak. U start de procedure met een digitaal formulier. Dit dient u in met DigiD of eHerkenning.

Digitaal procederen verplicht
Als ondernemer, advocaat of deurwaarder moet u digitaal procederen bij de civiele rechter en bestuursrechter. U mag geen papieren stukken meer indienen.

Nieuwe basisprocedure in civiele zaken
In civiele zaken staat de mondelinge behandeling centraal. Er komt een nieuwe basisprocedure:

 • schriftelijke ronde (indienen van een eis en indienen van een reactie door de wederpartij);
 • mondelinge behandeling;
 • uitspraak.

Extra stappen zoals re- en dupliek of pleidooi zijn niet langer standaard onderdeel van de procedure.

Starten van de procedure
In civiele zaken vervalt het onderscheid tussen dagvaardingsprocedures en verzoekschriftprocedures. Als u de procedure start, maakt u uw eis of verzoek bekend bij het gerecht. Als er een wederpartij is, moet u die op de hoogte stellen van de procedure.

Hoger beroep en cassatie in civiele zaken
Er komt een eenvoudige, digitale procedure voor civiele zaken in hoger beroep en cassatie. De procedure in hoger beroep begint met 1 inleidend document, de procesinleiding. In dit inleidende document staan de vorderingen en verzoeken. Bij cassatie begint de procedure met de indiening van een uniforme procesinleiding bij de Hoge Raad.

3. Nieuwe regels faillissement

Wat verandert er?
De Faillissementswet wordt aangepast:

 • U kunt als onderneming in financiële problemen de rechter vragen een stille bewindvoerder te benoemen. De stille bewindvoerder geeft u advies en begeleiding in de omgang met uw schuldeisers. Om een faillissement te voorkomen helpt de stille bewindvoerder u bij het vinden van een oplossing voor de financiële problemen.
 • Ook buiten faillissement wordt een dwangakkoord mogelijk. Ondersteunt de grote meerderheid van de schuldeisers een doorstart? Dan kan een enkele of een minderheid van schuldeisers of aandeelhouders deze niet blokkeren.
 • U mag als ondernemer in financiële moeilijkheden een akkoord sluiten met schuldeisers om daarmee problematische schulden te herstructureren. Deze overeenkomst kan worden goedgekeurd door de rechter.
 • Pre-pack wordt mogelijk. Hierbij maakt de rechter voor een mogelijk faillissement bekend wie de curator wordt. U kunt dan met de toekomstig curator een eventuele doorstart na het faillissement voorbereiden.
 • Er komen verschillende mogelijkheden om doorstart van noodlijdende bedrijven makkelijker te maken.
 • De curator krijgt een sterkere informatiepositie. Degene die failliet gaat krijgt namelijk een algemene informatie- en medewerkingsplicht tegenover de curator. Daarnaast wordt fraudebestrijding een wettelijke taak van de curator. Ziet u als curator mogelijke onregelmatigheden in een faillissement? Dan moet u dat melden bij de rechter-commissaris.
 • De faillissementsprocedure wordt eenvoudiger. Bijvoorbeeld door het elektronisch berichtenverkeer en de mogelijkheden van internet beter te benutten.
 • De aanpak van faillissementsfraude wordt aangescherpt en verbeterd.

 4. Juridische sector betaalt kosten voor tuchtrechtspraak

Wat verandert er?
Een aantal zaken verandert in het tuchtrecht:

 • U betaalt straks (mee) aan de kosten van (het toezicht op) de tuchtrechtspraak van uw beroepsgroep.
 • U kunt straks meer gebruik maken van bestaande, laagdrempelige geschillen afdoening, zoals mediation.
 • Er komt een nieuw griffierecht waardoor klachten van weinig betekenis niet langer voor de tuchtrechter komen.
 • De tuchtrechter doet straks ook uitspraak over een veroordeling in de kosten van de tuchtprocedure.
Posted in: Geen categorie