Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

Privacy in de zorg

Mensen die in de zorg werken, hebben dagelijks te maken met privacy. In Nederland staat vastgelegd dat de persoonsgegevens van iedereen goed beschermd dienen te worden. Zo is het voor, de meeste mensen, heel normaal dat de bank zorgvuldig met ...
Het kan weleens voorkomen dat patiënten klachten hebben over de zorg die aan hen is verleend door zorgverleners. Wanneer iemand een klacht heeft, kan diegene zich beroepen op het medisch tuchtrecht. Het tuchtcollege beoordeelt dan of ...

uitspraak: het gebruik van bedrijfsauto, tankpas en telefoon worden arbeidsvoorwaarde

Het gebruik van bedrijfsauto, tankpas en telefoon is door fors tijdsverloop tot een arbeidsvoorwaarde verworden. Het verzoek om onmiddellijke teruggave van deze zaken vanwege de arbeidsongeschiktheid van werknemer, is een ontoelaatbare ...

Uitspraak: verschuiving van de eerste WW-dag

Billijke vergoeding bij onterecht ontslag op staande voet leidt tot verschuiving eerste WW-dag. In plaats van herstel in een ontslag op staande voet-zaak kent het hof een billijke vergoeding toe van € 34.000. Daarbij heeft het hof in aanmerking ...

Eigen huis bij echtscheiding

Wanneer mensen gaan scheiden, moet er, wanneer er sprake is van een koopwoning, worden gekeken naar hoe het koophuis verdeeld gaat worden. Een huis is veel geld waard, dus het is belangrijk dat de waarde hiervan eerlijk verdeeld wordt. Dit kan ...

Persbericht | Sinterklaasgedicht

Persbericht De betrokken agent heeft kennisgenomen van de publicaties in de pers van vandaag. Op verzoek van de agent verklaart zijn advocaat-gemachtigde mr. S.E.W. Klinkers-Engelen daarover het volgende: In al de publicaties wordt gemeld dat de ...

Vergunningen

Er komt veel kijken bij het bouwen of slopen van een pand. Denk bijvoorbeeld aan vergunningen. Om te mogen slopen en bouwen is er een vergunning nodig. Het verkrijgen van zo’n vergunning lijkt echter vaak makkelijker dan dat het is. Het is ...

Het aanvragen van een bouwvergunning

Hoe gaat het aanvragen van een bouwvergunning in zijn werk? De bouwvergunning is vanaf 1 oktober 2010 opgegaan in de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning vervangt de bouwvergunning, kapvergunning en sloopvergunning. Het aanvragen van de ...

Illegale onderhuur

Een huurder mag zijn woning volgens de wet niet onderverhuren. Er zijn echter wel een aantal uitzonderingen, maar hierbij is toestemming van de verhuurder uitermate belangrijk. Een woning mag worden onderverhuurd wanneer de verhuurder het ...

Juridische aspecten bij het kopen van een huis

Bij het kopen van een huis komen verschillende juridische zaken kijken. De koper heeft meerdere rechten en plichten. Éen van deze plichten is een onderzoeksplicht. Dit betekent niet meer dan het stellen van vragen over alles wat er bij het kopen ...
2