Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

Garantie: de wettelijke rechten

Op elk product zit garantie. Of het nou een broek of een auto is, het product behoort goed te zijn en het moet op een normale manier gebruikt kunnen worden. Wat er van een product verwacht mag worden, is volledig afhankelijk van om wat voor ...

Retourneren tijdens de kerstgekte

Het kopen van kerstcadeaus is ieder jaar weer een hele uitdaging. Als iemand een cadeau krijgt dat niet in de smaak valt dan is het fijn dat dit geretourneerd kan worden. Maar wat zijn nu precies de regels van dit retourneer proces? Laten we het ...

Social Media tijdens werktijd

Mogen werknemers gebruik maken van Social Media tijdens werktijd? Het is een vraag die regelmatig discussie veroorzaakt. Het is zo dat werkgever een instructiebevoegdheid heeft. Dit houdt in dat werkgever zijn werknemers bepaalde dingen mag ...

Mediation is geen relatietherapie

Om duidelijk te maken waarom mediation geen relatietherapie is, wordt er eerst gekeken naar wat de verschillen zijn tussen mediation en relatietherapie. Mediation richt zich met name op verbroken relaties waar onderlinge afspraken gemaakt moeten ...

Privacy in de zorg

Mensen die in de zorg werken, hebben dagelijks te maken met privacy. In Nederland staat vastgelegd dat de persoonsgegevens van iedereen goed beschermd dienen te worden. Zo is het voor, de meeste mensen, heel normaal dat de bank zorgvuldig met ...
Het kan weleens voorkomen dat patiënten klachten hebben over de zorg die aan hen is verleend door zorgverleners. Wanneer iemand een klacht heeft, kan diegene zich beroepen op het medisch tuchtrecht. Het tuchtcollege beoordeelt dan of ...

uitspraak: het gebruik van bedrijfsauto, tankpas en telefoon worden arbeidsvoorwaarde

Het gebruik van bedrijfsauto, tankpas en telefoon is door fors tijdsverloop tot een arbeidsvoorwaarde verworden. Het verzoek om onmiddellijke teruggave van deze zaken vanwege de arbeidsongeschiktheid van werknemer, is een ontoelaatbare ...

Uitspraak: verschuiving van de eerste WW-dag

Billijke vergoeding bij onterecht ontslag op staande voet leidt tot verschuiving eerste WW-dag. In plaats van herstel in een ontslag op staande voet-zaak kent het hof een billijke vergoeding toe van € 34.000. Daarbij heeft het hof in aanmerking ...

Eigen huis bij echtscheiding

Wanneer mensen gaan scheiden, moet er, wanneer er sprake is van een koopwoning, worden gekeken naar hoe het koophuis verdeeld gaat worden. Een huis is veel geld waard, dus het is belangrijk dat de waarde hiervan eerlijk verdeeld wordt. Dit kan ...

Persbericht | Sinterklaasgedicht

Persbericht De betrokken agent heeft kennisgenomen van de publicaties in de pers van vandaag. Op verzoek van de agent verklaart zijn advocaat-gemachtigde mr. S.E.W. Klinkers-Engelen daarover het volgende: In al de publicaties wordt gemeld dat de ...
2