Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

Hoe werkt mediation in arbeidsrecht?

  • By:Content_MM

Bij een arbeidsrechtelijk geschil is mediation vaak een geschikte manier om een conflict snel op te lossen. Tijdens deze procedure komt vaak een onafhankelijke derde erbij. In de meeste gevallen is dit een mediator. De mediator begeleidt beide partijen zodat ze zelf in staat zijn een oplossing te vinden voor het geschil.

Beide partijen tekenen aan het begin van de mediation een mediation-overeenkomst waarin zij de vertrouwelijkheid overeenkomen en afspreken dat zij zich tot het uiterste zullen inspannen om het conflict op te lossen.

De mediator stelt vragen, zet de partijen aan tot overleg en vat alles samen. Als mediator probeer je altijd de achterliggende belangen en wensen te achterhalen in plaats van stil te blijven staan bij de beschuldigingen over en weer. Als deze belangen duidelijk zijn, zoeken beide partijen samen met de mediator naar een passende oplossing. De afspraken die vervolgens worden gemaakt, worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Daarmee eindigt de mediation.

Uit de wet vloeit voort dat werkgever en werknemer zich als goed werkgever c.q. werknemer dienen te gedragen. Daarom mag van hen worden verwacht dat zij een oplossing zoeken voor hun geschillen. Voorbeelden van arbeidsrechtelijke zaken die zich lenen voor mediation zijn:

  • Geschillen over de hoogte van het loon
  • Inschaling
  • Functie-indeling
  • Verlofregelingen
  • Kritiek op het functioneren.
  • Ontslagregeling oftewel exit-mediation

Wilt u meer weten over de arbeidsrecht mediation? Neem dan gerust contact op met Valkenburgh Advocaten & Mediators of bezoek op maandag ons wekelijks inloopspreekuur tussen 16.00 en 17.30 uur. Wij helpen u graag!

 

Posted in: Arbeidsrecht, Mediation