Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

Verschillen Nederlands en Duits recht

Het is vandaag 17 april, de Dag van de Duitse Taal. Ondanks dat Nederland en Duitsland buurlanden zijn, is het goed om te weten dat het Duitse recht op een aantal gebieden sterk afwijkt van het Nederlandse recht. Hieronder staan 5 belangrijke ...
De definitie van het woord ‘erfgenamen’ is als volgt: ‘Personen aan wie volgens de wet of testament (een deel van) de erfenis wordt nagelaten door de overledene’. Maar wie heeft er binnen een familie nou als eerste recht op de erfenis? In eerste ...

Wijzigingen arbeidsrecht 2018

Per 1 januari 2018 zijn er verschillende wijzigingen op het gebied van arbeidsrecht. De belangrijkste wijzigingen staan hier op een rijtje. Maximale transitievergoeding wordt verhoogd Een transitievergoeding is een ontslagvergoeding waar een ...

Uitspraak: Werknemer neemt in het geheim gesprekken op, strafbaar of niet?

Werknemer heeft recht op gemiddelde bonus tijdens schorsing; heimelijk opnemen van gesprekken door werknemer levert geen privacyschending op, wel een verstoorde verhouding. De kantonrechter Rotterdam oordeelt dat het gedurende 1,5 jaar heimelijk ...

Beter een goede buur dan een verre vriend, of toch niet…

Een hit op het internet en een opgave voor rechters; burenruzies. Hoe vaak hoort u wel niet dat buren elkaar in de haren vliegen vanwege overhangende takken, geluidsoverlast of het ophangen van een camera? Al deze conflicten leiden vaak tot ...

Zwanger tijdens sollicitatieprocedure, vertellen of verzwijgen?

Al enkele jaren heerst er een taboe op zwangere vrouwen die beginnen aan een sollicitatieprocedure. Het gaat soms zelf zo ver dat vrouwen zich gediscrimineerd voelen op de werkvloer, omdat ze in verwachting zijn. Wat zijn nou precies de feiten, ...

Uitspraak: Ex-werknemer Tele2 geeft Iphones weg

Ex-werknemer Tele2 schadeplichtig wegens ‘weggeven’ van 5 Iphones  (art. 7:661 BW). Werkgever vordert betaling van de schade ter hoogte van de waarden van de telefoons (ad € 3.368,93) en daarnaast een veroordeling tot betaling van de volledige ...

‘Vonnissen moeten begrijpelijker’

Om elkaar te vertrouwen is het ten eerste belangrijk dat je elkaar begrijpt. Zo werkt het in het dagelijks leven en zo werkt het ook in de wereld van rechtspraak. Burgers vinden het belangrijk dat zij inzien en begrijpen waarom de rechter een ...

Uitspraak: Werknemer geeft na ontslag aan ‘voor de vorm’ zelf ontslag te willen nemen

Werkgevers opgelet: een gesprek waarin werknemer aangeeft ‘voor de vorm’ zelf ontslag te willen nemen, nadat werkgever aangeeft werknemer te willen ontslaan op grond van een dringende reden, leidt niet tot een rechtsgeldige opzegging. Er is ...

4 Tips bij verkeer letselschade

Er kan worden gesproken over letselschade wanneer u lichamelijke of psychische schade heeft opgelopen door andermans schuld en u hier in het dagelijks leven last van ondervindt. Het is natuurlijk te hopen dat u nooit met letselschade te maken ...
1