Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

Uitspraak: Ex-werknemer Tele2 geeft Iphones weg

Ex-werknemer Tele2 schadeplichtig wegens ‘weggeven’ van 5 Iphones  (art. 7:661 BW). Werkgever vordert betaling van de schade ter hoogte van de waarden van de telefoons (ad € 3.368,93) en daarnaast een veroordeling tot betaling van de volledige ...

‘Vonnissen moeten begrijpelijker’

Om elkaar te vertrouwen is het ten eerste belangrijk dat je elkaar begrijpt. Zo werkt het in het dagelijks leven en zo werkt het ook in de wereld van rechtspraak. Burgers vinden het belangrijk dat zij inzien en begrijpen waarom de rechter een ...

Uitspraak: Werknemer geeft na ontslag aan ‘voor de vorm’ zelf ontslag te willen nemen

Werkgevers opgelet: een gesprek waarin werknemer aangeeft ‘voor de vorm’ zelf ontslag te willen nemen, nadat werkgever aangeeft werknemer te willen ontslaan op grond van een dringende reden, leidt niet tot een rechtsgeldige opzegging. Er is ...

4 Tips bij verkeer letselschade

Er kan worden gesproken over letselschade wanneer u lichamelijke of psychische schade heeft opgelopen door andermans schuld en u hier in het dagelijks leven last van ondervindt. Het is natuurlijk te hopen dat u nooit met letselschade te maken ...

Wanneer wijzigt de alimentatie?

Verandert er iets in uw situatie of in die van uw ex-partner dat effect heeft op de behoefte of de draagkracht? Dat zou dan een reden kunnen zijn om de alimentatie te (laten) wijzigen. Door deze verandering kan het zijn dat het eerder ...

Kort geding: Geen rechtsgeldige opzegging arbeidsovereenkomst

Werkgevers opgelet: een gesprek waarin werknemer aangeeft ‘voor de vorm’ zelf ontslag te willen nemen, nadat werkgever aangeeft werknemer te willen ontslaan op grond van een dringende reden, leidt niet tot een rechtsgeldige opzegging. Er is ...

Hoe werkt de procedure bij beneficiair aanvaarden van een erfenis?

Als de overledene schulden heeft, kan het verstandig zijn om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Dat betekent wel dat er een ‘vereffeningsprocedure’ moet volgen. Hoe deze procedure werkt, vindt u in ons stappenplan. Wij raden u aan ...
In een testament kan een executeur worden benoemd om de erfenis te regelen. Is er geen testament? Dan kunnen de erfgenamen de erfenis samen afhandelen of iemand aanwijzen die dat voor hen doet. Afwikkelen erfenis De erfenis wordt door de ...

Uitspraak: Invordering rijbewijs na drankmisbruik, toch recht op loon wegens ziekte?

Invordering rijbewijs na drankmisbruik, toch recht op loon wegens ziekte (alcoholverslaving)? De kantonrechter Groningen buigt zich over de vraag of de werkgever terecht het loon van werknemer heeft ingehouden. Werknemer heeft onder invloed van ...

Ik heb een geregistreerd partnerschap en wil scheiden…

Bij een beëindiging van een geregistreerd partnerschap kunt u ook recht hebben op alimentatie. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor alimentatie na een echtscheiding. Geregistreerde partners hebben net als gehuwde partners een ...
1